Learn

The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thức


Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấu

thazhairwuyenv.blogspot
thazhairwuyenv.blogspot

Tổng số bài gửi : 1
Tiền xu Ⓑ : 2
Được cảm ơn № : 0
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 27/06/2017

Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấu Empty Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấu

Bài gửi by thazhairwuyenv.blogspot on 27th June 2017, 12:41

Xin gửi mọi wười tham khảo:


Từ jữ viết quốc wữ áz xạ saw jữ viết khôw dấu zư sau:

1. Thay thế phụ âm: ch = j; ngh, ng = w; nh = z; ph = f; gh đứw trước e, ê = g; đ = dh

2. Lược bỏ dấu phụ wuyên âm bằw jữ cái: â = ah, ê = eh, ô = oh, ư = uh, ă = yh, ơ = ih
3. Thay dấu thaz bằw jữ cái: s = sắc, f = huyền, r = hỏi, x = ngã, q = nặng (đối với từ jứa các wuyên âm là a, o, u, i, y) và d = sắc, b = huyền, l = hỏi, v = ngã, k = nặng (đối với các từ jứa wuyên âm là â, ê, ô, ơ, ư, hay nói theo cáj khác: hs = d, hf = b, hr = l, hx = v, hq = k). 
Thứ tự bỏ dấu: Fụ âm đầu từ (nếu có) + Jữ cái wuyên âm + Dấu fụ wuyên âm + Fụ âm cuối từ + Dấu thaz.


Ví dụ: Jữ "huyền" được viết zư sau: H + uye + h + n + f = huyehnf = huyenb (b=hf)
4. Woại lệ: ưi = uyh (để fân biệt với uơ = uih), ươ- = uih- (rút gọn ươ = uihh = uih-).


Vis duq:

Tryhm nyhm trow coix wuiib ta
Juv taif juv mezk kheos laf gets zau
Trair qua motk cuock bel dauh
Zuwv dhieub trohw thayd maf dhau dhind lowf

Laq gif bir sycd tuh fow
Triib xaz quen thois mas howb dhazs gen
Caor thihm lanb gil truicd dhenf
Fow tizf col lucq conf truyenb sul xazChu Viet Khong Dau


    Hôm nay: 25th September 2020, 02:08