Learn

The forum of documents and methods for studying - Lượm lặt kiến thức


  Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấu

  thazhairwuyenv.blogspot
  thazhairwuyenv.blogspot

  Tổng số bài gửi : 1
  Tiền xu Ⓑ : 2
  Được cảm ơn № : 0
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 27/06/2017

  Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấu Empty Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấu

  Bài gửi by thazhairwuyenv.blogspot 27th June 2017, 12:41

  Xin gửi mọi wười tham khảo:


  Từ jữ viết quốc wữ áz xạ saw jữ viết khôw dấu zư sau:

  1. Thay thế phụ âm: ch = j; ngh, ng = w; nh = z; ph = f; gh đứw trước e, ê = g; đ = dh

  2. Lược bỏ dấu phụ wuyên âm bằw jữ cái: â = ah, ê = eh, ô = oh, ư = uh, ă = yh, ơ = ih
  3. Thay dấu thaz bằw jữ cái: s = sắc, f = huyền, r = hỏi, x = ngã, q = nặng (đối với từ jứa các wuyên âm là a, o, u, i, y) và d = sắc, b = huyền, l = hỏi, v = ngã, k = nặng (đối với các từ jứa wuyên âm là â, ê, ô, ơ, ư, hay nói theo cáj khác: hs = d, hf = b, hr = l, hx = v, hq = k). 
  Thứ tự bỏ dấu: Fụ âm đầu từ (nếu có) + Jữ cái wuyên âm + Dấu fụ wuyên âm + Fụ âm cuối từ + Dấu thaz.


  Ví dụ: Jữ "huyền" được viết zư sau: H + uye + h + n + f = huyehnf = huyenb (b=hf)
  4. Woại lệ: ưi = uyh (để fân biệt với uơ = uih), ươ- = uih- (rút gọn ươ = uihh = uih-).


  Vis duq:

  Tryhm nyhm trow coix wuiib ta
  Juv taif juv mezk kheos laf gets zau
  Trair qua motk cuock bel dauh
  Zuwv dhieub trohw thayd maf dhau dhind lowf

  Laq gif bir sycd tuh fow
  Triib xaz quen thois mas howb dhazs gen
  Caor thihm lanb gil truicd dhenf
  Fow tizf col lucq conf truyenb sul xaz  Chu Viet Khong Dau


   Hôm nay: 24th June 2024, 21:27