Bạn có biết, loại bút quen thuộc này được làm ra từ... “bánh sandwich bút chì”?