Learn

The forum of documents and methods for studying - Lượm lặt kiến thức


Tổng hợp bản đồ và NPC thu thập

QaniTri
QaniTri
Admin

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 1566
Tiền xu Ⓑ : 3887
Được cảm ơn № : 6
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
Đến từ Đến từ : HCMC
Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

Tổng hợp bản đồ và NPC thu thập Empty Tổng hợp bản đồ và NPC thu thập

Bài gửi by QaniTri 4th May 2016, 23:50

Kỹ năng thu thập bao gồm các kỹ năng: Đốn củi, đào khoáng, canh tác, hái thuốc, thuộc da, kéo tơ, tập linh. Sau khi đạt đến cấp 10, đồng đạo có thể đến NPC dạy kỹ năng thu thập để tầm sư học nghệ. Mỗi lần sử dụng kỹ năng sẽ tốn một phần thể lực, và sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Khi điểm kinh nghiệm tích lũy đến mức nhất định sẽ tự động thăng cấp.
 
Khi kỹ năng thu thập tăng lên, đồng đạo có thể đến khu vực cao cấp để thu thập vật phẩm nhiệm vụ có giá trị. (Đồng đạo có thể sử dụng Thần Nông Đơn để tiến hành công tác thu thập hiệu quả). 
 
Kĩ năng
NPC
Thành thị
Tọa độ
Côngcụ
Đàokoáng
Đại koáng côngThành Đô
229/214
Cuốc chim
Canh tác
Lý Phong ThuTuyền Châu
200/185
Cuốc
Đốn cây
Lưu Nhất PhủBiện Kinh
152/182
Thiết phủ
Hái thuốc
Lâm dược sưTuyền Châu
194/184
Cuốc thuốc
Kéo tơ
Hoàng Đại ThẩmThành Đô
230/218
Con thoi
Thuộc da
Thợ săn TrươngBiện Kinh
168/189
Chếbìđao
Tập linh
Mạc Quân đạotrưởngTuyền Châu
173/185
Fiơng sĩ khí
 

1. KỸ NĂNG ĐÀO KHOÁNG 
 
Kỹ năng đào khoáng giúp thu thập khoáng thạch để chế luyện vũ khí.
 
Bản đồ thu thập
·         Thạch Môn Động
·         Linh Nham Động
·         Huyền Tinh Động
 
Một số vật phẩm nhận được
·         Tinh Thiết, Bách Luyện Cang, Ô Kim, 
·         Thái Bạch Kim Tinh, Huyền Thiết
·         Hắc Ô Thạch, Xích Thiết
 
2. KỸ NĂNG CANH TÁC 
Kỹ năng canh tác cho phép đồng đạo có được những nguyên liệu để nấu nướng.
 
Bản đồ thu thập
·         Thanh Thủy Thôn
·         Doanh Dân Thôn
·         Lam Nhạc Thôn
 
Một số vật phẩm nhận được
·         Quang Thông Ma, Mộc Nhĩ, Khuynh Ly Đậu, Trúc Nhục, Hồ Tiêu
·         Mía, Diên Tinh Mạch, Thuần Hòa Mạch
·         Hạt Kê Du Phong, Phụng Quán Túc, Dao Chi Túc
 
3. KỸ NĂNG ĐỐN CỦI 
Kỹ năng đốn củi cho phép đồng đạo thu thập nguyên liệu để chế tạo vũ khí.
 
Bản đồ thu thập
·         Hưng An Lĩnh
·         Hội Tiên Lĩnh
·         Thương Long Lệnh
 
Một số vật phẩm nhận được
·         Thiết Mộc, Sam Mộc, Tùng Mộc, Dương Mộc
·         Ngô Đồng, Trùng Mộc
·         Đàn Mộc, Thiết Tuyến Mộc
 
4. KỸ NĂNG HÁI THUỐC 
- Kỹ năng canh tác cho phép đồng đạo có được những nguyên liệu để chế dược phẩm.
 
Bản đồ thu thập
·         Nam Hòe Cốc
·         Hàm U Cốc
·         Hiên Viên Cốc 
 
Một số vật phẩm nhận được
·         Ba Đậu, Tàng Hồng Hoa, Cát Cánh,…
·         Xác Ve, Xuyên Sơn Giáp
·         Xạ Hương, Nhân Sâm
 
5. KỸ NĂNG KÉO TƠ 
 
Cho phép thu thập Tơ tằm, Ngũ Sắc Tơ và các loại sợi tơ khác để may hộ giáp
 
Bản đồ thu thập
·         Không Tang sơn
·         Côn Ngô sơn
·         Tử Tang sơn
 
Một số vật phẩm nhận được
·         Tơ tằm, đuôi thỏ, tơ ngũ sắc…
·         Tơ Huyết Tầm, Tơ Linh Chu 
·         Băng Tầm Tơ, Lãnh Trùng Tơ
 
6. KỸ NĂNG THUỘC DA
Cho phép thu thập các loại da thú để làm nguyên liệu may y phục, hộ giáp 
 
Bản đồ thu thập
·         Không Tang sơn
·         Côn Ngô sơn
·         Tử Tang sơn
 
Một số vật phẩm nhận được
·         Da Sói, Da Hổ, Da Hồ Ly
·         Da Bạch Hổ, Da Gấu, Lông Chim Loan
·         Da Sư Tử, Da Vương Trắng, Lông Chim Tước
 
7. KỸ NĂNG TẬP LINH 
Kỹ năng tập linh cho phép thu thập các loại nguyên liệu để chế luyện phù chú. 
 
Bản đồ thu thập
·         Hưng An Lĩnh
·         Hội Tiên Lĩnh
·         Thương Long Lệnh
 
Một số vật phẩm nhận được
·         Chu Sa, Hắc Khuyển Linh Huyết
·         Thanh Ô Linh Huyết, Bích Huyết Sa
·         Huyền Hạc Linh Huyết…
 
 Z4 invision
Xem thêm bản cũ tại diendan.zing.vn

BẢN ĐỒ THU THẬP THỦ CÔNG

I) Canh tác
1) Quang thông ma: có quanh các Thành Đô, Tuyền Châu, Biện Kinh, nhất là Tây Tuyền Châu và Bắc Tuyền Châu
2) Khuynh ly đậu: có ở các môn phái và Hạnh Hoa thôn, chú ý ở Nga My, Cái Bang và Ngũ Độc
3) Nhiễu minh đậu: ở các bản đồ 2x, nhiều nhất ở Long Tuyền thôn, tiếp theo là Ô Mông Bộ và Linh Bảo sơn
4) Dung trạch cốc: ở các bản đồ 3x, nhiều nhất ở Dương Trung động 2, Vũ Lăng sơn, Thanh Khê động và Trúc Ti động 1.
5) Mía: ở các bản đồ 4x, nhiều nhất ở Dương Trung động 1, 3, Phong Ma động 1, Phục Ngưu sơn, Vũ Di sơn và 2 động trên núi.
6) Dung trạch cốc: ở các bản đồ 5x, nhiều nhất trong Long Hổ động 1 và 2, Hắc Phong động, Phong Ma động 2, thi thoảng ở Đông Hải Hải Tân
7) Thuần hòa mạch: có ở các bản đồ 6x, chú ý Bộ lạc Vương Kỳ và 2 Đại thảo nguyên, thi thoảng ở Long Nhãn động 1.
8) Du long túc: ở các bản đồ 7x, chú ý Long Nhãn động 2 và Tây Song Bản Nạp.

II) Kéo tơ
1) Lông thỏ: ở các bản đồ có Quang thông ma, chú ý Bắc Thành Đô
2) Tơ tằm: quanh các môn phái, chú ý Thúy Yên, Nga My
3) Ngũ sắc tơ: ở các bản đồ có Nhiễu minh đậu, chú ý Ô Mông Bộ, Linh Bảo sơn và Long Tuyền thôn
4) Lang chu tơ: ở các bản đồ có Dung trạch cốc, chú ý Dương Trung động 2
5) Huyết tàm tơ: ở các bản đồ có Mía, chú ý Phục Ngưu sơn và Lương Sơn Bạc, Dương Trung động 1, 3.
6) Linh chu tơ: ở các bản đồ có Dung trạch cốc, chú ý Thanh Thành sơn, Long Hổ động 2
7) Kim tàm tơ: ở các bản đồ có Thuần hòa mạch, chú ý Bộ lạc Vương Kỳ, 2 Đại thảo nguyên, Đào Hoa đảo.
8) Lãnh trùng tơ: ở các bản đồ có Du long túc, chú ý Long Nhãn động 2 và Thanh Âm động 1.
III) Làm da
1) Da sói: ở quanh thành thị, chú ý Bắc Thành Đô và Tây Biện Kinh
2) Da hổ: quanh môn phái, chú ý Nga My và Hạnh Hoa thôn
3) Da rắn: ở các bản đồ có Nhiễu minh đậu, chú ý Linh Bảo sơn, Ô Mông Bộ, thi thoảng ở Long Tuyền thôn.
4) Da cáo: ở các bản đồ có Dung trạch cốc, chú ý Thanh Khê động, Dương Trung động 2, Vân Mộng trạch
5) Da bạch hổ: ở các bản đồ có Mía, chú ý Phục Ngưu sơn, Lương Sơn Bạc và Dương Trung động 1, 3, thi thoảng ở Phong Ma động 1.
6) Da gấu: ở các bản đồ có Diên tinh mạch, chú ý Long Hổ động 2, Thanh Thành sơn
7) Loan điêu vũ: ở các bản đồ có Thuần hòa mạch, chú ý Bộ lạc Vương Kỳ và Đào Hoa đảo.
8) Sơn sư bì: ở các bản đồ có Du long túc, chú ý có rất nhiều ở Thanh Âm động 1.
IV) Đào khoáng
1) Tinh thiết: quanh các thành, chú ý Nam Thành Đô
2) Bách luyện cang: quanh các môn phái, chú ý Thiếu Lâm và Thúy Yên
3) Ô kim thạch: ở các bản đồ 2x, có vô số ở Băng Tâm động 1, thi thoảng ở Long Tuyền thôn
4) Hàn thiết: ở các bản đồ có Dung trạch cốc, chú ý Dương Trung động 2 và Vũ Lăng sơn
5) Thái bạch tinh kim: ở các bản đồ có Mía, chú ý Dương Trung động 1, 3, Vũ Di sơn
6) Huyền thạch: ở các bản đồ có Diên tinh mạch, chú ý Long Hổ động 1 và Hắc Phong động
7) Thiên thanh thạch: ở các bản đồ có Thuần hòa mạch, chú ý Đại thảo nguyên 2, 1 và Bộ lạc Vương Kỳ, thi thoảng ở Đào Hoa đảo
8) Hắc ô thạch: ở các bản đồ có Du long túc, khá nhiều ở Long Nhãn động 2
V) Đốn cây
1) Tùng mộc: ở quanh các thành, chú ý Nam và Tây Thành Đô
2) Dương mộc: ở quanh các môn phái, chú ý Đường Môn và Nga My
3) Sam mộc: ở các nơi có Nhiễu minh đậu, rất nhiều ở Chân núi Vũ Lăng, Băng Tâm động 1, thi thoảng ở Long Tuyền thôn
4) Thiết mộc: ở các nơi có Dung trạch cốc, chú ý Vũ Lăng sơn và Dương Trung động 2
5) Cây ngô đồng: ở các bản đồ có Mía, chú ý Dương Trung động 1, 3, Lương Sơn Bạc và Phục Ngưu Sơn
6) Trọng mộc: ở các bản đồ có Diên tinh mạch, chú ý Đông Hải Hải Tân, Long Hổ động 2 và Hắc Phong động
7) Thiết chương mộc: ở các bản đồ có Thuần hòa mạch, chú ý Đại thảo nguyên 1 và Đào Hoa đảo
8) Xin lỗi, chưa gặp, nếu có chắc cũng quanh Thanh Âm động 1 và Tây Song Bản Nạp
VI) Hái thuốc
1) Ba đậu: quanh các thành, chú ý Bắc Tuyền Châu và Nam Biện Kinh
2) Tàng hồng hoa: đánh thỏ rừng quanh các thành, nhiều nhất ở Tây Tuyền Châu
3) Cát cánh: đánh thỏ xám cũng tại những nơi vừa nêu
4) Hoàng liên: ở các bản đồ có Dung trạch cốc, nhiều nhất ở Vân Mộng trạch và Dương Trung động 2, thi thoảng ở Trúc Ti động 1
5) Xác ve: ở các bản đồ có Mía, chú ý Vũ Di sơn và 2 động trên núi, Dương Trung động 1 và 3, Phong Ma động 1, thi thoảng ở Phục Ngưu sơn.
6) Điền thất: CHỈ CÓ THỂ ỦY THÁC THU THẬP !-.-
7) Xuyên sơn giáp: ở các bản đồ có Thuần hòa mạch, chú ý Long Nhãn động 1
8) Xạ hương: ở các bản đồ có Du long túc, chú ý Tây Song Bản Nạp bắc
VII) Tập linh
Cái này linh tinh nhất trong các kỹ năng ;-)
1) Rương nát: quanh các thành, nhiều nhất ở Tây và Bắc Tuyền Châu, Ngũ Độc và Ngũ Độc động 1
2) Linh phù: quanh các môn phái, nhiều nhất vẫn xung quanh Ngũ Độc
3) Rương mộc: ở các bản đồ có Mía
4) Tiên phù: không dự báo được
5) Thần phù: ở các động cấp cao như Thanh Âm động và Thiên Tầm tháp


diendan.zing.vn | xtgem.com


Được sửa bởi QaniTri ngày 23rd June 2017, 04:54; sửa lần 3.
QaniTri
QaniTri
Admin

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 1566
Tiền xu Ⓑ : 3887
Được cảm ơn № : 6
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
Đến từ Đến từ : HCMC
Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

Tổng hợp bản đồ và NPC thu thập Empty Kĩ năng chế tạo

Bài gửi by QaniTri 5th May 2016, 01:56

Kĩ năng chế tạo


Kĩ năng chế tạo
NPC
Thành thị
Tọa độ
Nguyên liệu
Vũ khí ngắnMạc nhịThành Đô
213/215
Khoáng thạch (kim loại) + gỗ
(Đào khoáng + đốn cây)
Vũ khí dàiMạc đạiBiện Kinh
178/188
Kì môn binh khíMạc tamTương Dương
168/162
Nónmão/đầuquánMinh sư phóTương Dương
193/183
Da + tơ
(Thuộc da + kéo tơ)
Thượng y (áo)Cẩm nươngThành Đô
233/217
Hạ y (quần)Tử QuyênĐại Lý
176/186
Dược (thuốc)Du Fiơng đại phuThành Đô
216/225
Dược liệu + Ngũ cốc (Hái thuốc + canh tác)
Phù (bùa)Vân du đạo nhânBiện Kinh
169/187
Chu sa (Tập linh)
Nấu nướngNgự trùBiện Kinh
197/180
Ngũ cốc (Canh tác)
Chế vũ khí

  • Vũ khí ngắn: Đao, kiếm, bao tay, song đao.
  • Vũ khí dài: Thương, côn, trượng
  • Kỳ môn binh khí: Ám khí, cầm, bút, cung, trảo.

Chế tạo trang phục/hộ giáp

  • Nón mão / đầu quán
  • Thượng y
  • Hạ y

Bao gồm: Áo giáp nam, nữ theo kiểu hình nhân vật (tiêu chuẩn, khôi ngô….).

Chế dược
Bao gồm: Thuốc phục hồi sinh lực, nội lực, thuốc trị thương, giải độc.

Nấu nướng
Bao gồm: Thức ăn chính, rượu.

Chế phù
Bao gồm: Giám định phù, hồi thành phù.* Những vật fẩm nhiệm vụ

Chu sa
Kĩ năng (thu thập) tập linh

Măng xào
Kĩ năng (chế tạo) nấu nướng

Hắc khuyển linh huyết, huyền hạc linh huyết, bích huyết sa
Kĩ năng (thu thập) tập linh

Nhiễu minh đậu
Kĩ năng (thu thập) canh tác

Hoàng liên
Kĩ năng (thu thập) hái thuốc
Xem thêm tại volam2.zing.vn / news.zing.vn / diendan.gamethu.net


    Hôm nay: 10th December 2022, 03:36