Learn

The forum of documents and methods for studying - Lượm lặt kiến thức


  Chữ CyrilViet - Bộ chữ Việt Nga không dấu

  QaniTri
  QaniTri
  Admin

  Nam Libra Monkey
  Tổng số bài gửi : 1568
  Tiền xu Ⓑ : 3891
  Được cảm ơn № : 6
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
  Đến từ Đến từ : HCMC
  Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

  Chữ CyrilViet - Bộ chữ Việt Nga không dấu Empty Chữ CyrilViet - Bộ chữ Việt Nga không dấu

  Bài gửi by QaniTri 13th March 2019, 22:52

  Bảng chữ cái tiếng Nga là một bảng chữ cái Kirin gồm 33 ký tự, bao gồm 31 chữ cái, và 2 dấu, như sau:


   Thứ tự  Chữ cái tiếng Nga  Âm tiếng Việt tương tự  Chuyển tự sang tiếng Việt 
  1А аaa
  2Б бbb
  3В вvv
  4Г гgg
  5Д дđđ
  6Е еieie, e
  7Ё ёio
  8Ж жgigi
  9З зdd
  10И иyi
  11Й йii
  12К кkk (c nếu đi trước a, o, u)
  13Л лll
  14М мmm
  15Н нnn
  16О оôo
  17П пpp
  18Р рrr
  19С сxx
  20Т тtt
  21У уuu
  22Ф фphph, f
  23Х хkhkh (h)
  24Ц цtstx, x
  25Ч чtrtr (ch)
  26Ш шss (sh)
  27Щ щss
  28Ъ ъ(dấu cứng)"
  29Ы ыưư
  30Ь ь(dấu mềm)'
  31Э эêe
  32Ю юiuiu
  33Я яiaia
  Hiện nay có 6 quy tắc khác nhau để chuyển tự tiếng Nga sang ký tự la-tinh. Xem chi tiết ở Chuyển tự tiếng Nga sang ký tự Latinh.

  Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bảng_chữ_cái_tiếng_Nga

  ______________

  Chữ Nôm Nga được xây dựng dựa trên những âm tương tự giữa các âm với nhau.

  Sau đây là 26 chữ cái chữ Nôm Nga không dấu

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  a б c д э ф г ь и ж к л м н о п х р ш т у в ю ц й з
  A Б C Д Э Ф Г Ь И Ж К Л М Н О П Х Р Ш Т У В Ю Ц Й З


  Chuyển đổi Anh sang Việt: 

  d => đ
  f => ph
  j => gi
  z => d


   Hôm nay: 23rd July 2024, 00:46