Learn

The forum of documents and methods for studying - Lượm lặt kiến thức


  Chữ Việt không dấu (CN)

  QaniTri
  QaniTri
  Admin

  Nam Libra Monkey
  Tổng số bài gửi : 1568
  Tiền xu Ⓑ : 3891
  Được cảm ơn № : 6
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
  Đến từ Đến từ : HCMC
  Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

  Chữ Việt không dấu (CN) Empty Chữ Việt không dấu (CN)

  Bài gửi by QaniTri 20th March 2014, 17:31

  Bộ chữ CN là bộ chữ Việt kiểu không dấu được biến đổi các phụ âm; nguyên âm, vần cho phù hợp với môi trường chữ không dấu nhưng vẫn đầy đủ các kí tự biểu thị chính xác nghĩa của từ. Dựa trên nguyên tắc đó các phụ; nguyên âm, vần sẽ được lược bớt, biến đổi, thay thế, số còn lại không được đề cập đến tức là được giữ nguyên.

  1. Nguyên âm đơn
  Cũ: ê; ơ; ô; ư
  Mới: ie; ea; io; y/i
  Có nghĩa là: ie = ê; ea = ơ; io = ô; y hoặc i = ư

  * Nguyên tắc sử dụng "y":
  - "Y" được thay thế cho "ư" khi là nguyên âm đơn trong cấu trúc từ: Thy = thư; nhy = như; ...
  - "Y" được thay thế cho "uy" khi là thành phần trong nguyên âm kép: Khuyên = kyen; chuyên = chyen; ...
  - Trường hợp "uy" biểu thị toàn bộ phần nguyên âm trong từ được giữ nguyên: Huy = huy; tuy = tuy; ...

  2. Nguyên âm kép
  Cũ: âu; ây; ôi; ơi; ưi; ưu; uôi; ươi; ươ-…
  Mới: ou; ey; oy; ei; yi/ii;yu/uu; uoy; yoi; ioi; yo-/io-
  Có nghĩa là: ou = âu; ey = ây; oy = ôi; ei = ơi; yi = ưi; yu = ưu; uoy = uôi; ioi = ươi; io- = ươ-

  3. Phụ âm đầu
  Cũ_: d; đ; gh; gi; k; kh; ngh; ph; qu
  Mới: z; d; g; j; c; k; ng; f; q

  Bất quy tắc
  Chữ Việt không dấu (CN) Bang_b11

  Các trường hợp khác
  Giữ nguyên: khi = khi; ke = ke; kho = kho; ge = ge; gi = gi; …

  4. Phụ âm cuối (FC)
  Chữ Việt không dấu (CN) Fc10

  * Quy tắc Nguyên âm kết hợp FC tạo vần
  Chữ Việt không dấu (CN) Nguyan11

  Bất nguyên tắc:
  "x" thay cho "ch": Thích = thix; cách = cax; ...
  “h” thay cho “nh”: Thanh = thah; lính = liha

  5. Thanh điệu
  Chữ Việt không dấu (CN) Dau10
  Nguyên tắc: Kí tự cuối của vần là nguyên âm thì sẽ dùng phụ âm để biểu thị. Kí tự cuối của vần là phụ âm thì sẽ dùng nguyên âm để biểu thị.


   Hôm nay: 24th June 2024, 19:14