Learn

The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thức


Chữ Việt không dấu (CN)

QaniTri
QaniTri
Admin

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 1492
Tiền xu Ⓑ : 3758
Được cảm ơn № : 2
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
Đến từ Đến từ : HCMC
Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

Chữ Việt không dấu (CN) Empty Chữ Việt không dấu (CN)

Bài gửi by QaniTri on 20th March 2014, 17:31

Bộ chữ CN là bộ chữ Việt kiểu không dấu được biến đổi các phụ âm; nguyên âm, vần cho phù hợp với môi trường chữ không dấu nhưng vẫn đầy đủ các kí tự biểu thị chính xác nghĩa của từ. Dựa trên nguyên tắc đó các phụ; nguyên âm, vần sẽ được lược bớt, biến đổi, thay thế, số còn lại không được đề cập đến tức là được giữ nguyên.

1. Nguyên âm đơn
Cũ: ê; ơ; ô; ư
Mới: ie; ea; io; y/i
Có nghĩa là: ie = ê; ea = ơ; io = ô; y hoặc i = ư

* Nguyên tắc sử dụng "y":
- "Y" được thay thế cho "ư" khi là nguyên âm đơn trong cấu trúc từ: Thy = thư; nhy = như; ...
- "Y" được thay thế cho "uy" khi là thành phần trong nguyên âm kép: Khuyên = kyen; chuyên = chyen; ...
- Trường hợp "uy" biểu thị toàn bộ phần nguyên âm trong từ được giữ nguyên: Huy = huy; tuy = tuy; ...

2. Nguyên âm kép
Cũ: âu; ây; ôi; ơi; ưi; ưu; uôi; ươi; ươ-…
Mới: ou; ey; oy; ei; yi/ii;yu/uu; uoy; yoi; ioi; yo-/io-
Có nghĩa là: ou = âu; ey = ây; oy = ôi; ei = ơi; yi = ưi; yu = ưu; uoy = uôi; ioi = ươi; io- = ươ-

3. Phụ âm đầu
Cũ_: d; đ; gh; gi; k; kh; ngh; ph; qu
Mới: z; d; g; j; c; k; ng; f; q

Bất quy tắc
Chữ Việt không dấu (CN) Bang_b11

Các trường hợp khác
Giữ nguyên: khi = khi; ke = ke; kho = kho; ge = ge; gi = gi; …

4. Phụ âm cuối (FC)
Chữ Việt không dấu (CN) Fc10

* Quy tắc Nguyên âm kết hợp FC tạo vần
Chữ Việt không dấu (CN) Nguyan11

Bất nguyên tắc:
"x" thay cho "ch": Thích = thix; cách = cax; ...
“h” thay cho “nh”: Thanh = thah; lính = liha

5. Thanh điệu
Chữ Việt không dấu (CN) Dau10
Nguyên tắc: Kí tự cuối của vần là nguyên âm thì sẽ dùng phụ âm để biểu thị. Kí tự cuối của vần là phụ âm thì sẽ dùng nguyên âm để biểu thị.


    Hôm nay: 24th September 2020, 23:57