Từ con kiến, con muỗi, con chấy hay sợi nylon, tóc người, thậm chí đến từng mảnh bụi cũng hiệ̣n lên lạ một cách... giậ̣t mình khi chúng được zoom vào đến 22 triệu lần! Thế giới trong siêu hiển thị 06