Trên toàn thế giới hiện có hơn 40 quốc gia đang khai thác và sử dụng năng lượng địa nhiệt để sản xuất ra lượng điện năng đủ để duy trì cho 60 triệu người - xấp xỉ bằng số dân của Vương quốc Anh. Đến năm 2020, dự tính sẽ có đến hàng trăm quốc gia sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng này để sản xuất ra lượng điện tương ứng với hàng chục nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.