Learn

The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thức


Phrase CJKV - Hệ thống cụm từ Châu Á đối chiếu

QaniTri
QaniTri
Admin

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 1492
Tiền xu Ⓑ : 3758
Được cảm ơn № : 2
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
Đến từ Đến từ : HCMC
Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

Phrase CJKV - Hệ thống cụm từ Châu Á đối chiếu Empty Phrase CJKV - Hệ thống cụm từ Châu Á đối chiếu

Bài gửi by QaniTri on 20th May 2014, 16:06

Album hình ảnh các cụm từ ngôn ngữ Châu Á (5)
Đài - Trung - Hàn - Việt - Nhật (Vòng văn hóa Đông Á)

『中日韓越詞彙對照/中日韩越词汇对照 · 중일한월 어휘 대조 · Đối chiếu từ vựng Trung-Nhật-Hàn-Việt · 中日韓越の語彙対照』本文件採用「知識共享」署名-相同方式共享3.0 Unported 許可協議授權。你被授權遵循自由軟件基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字的《GNU自由文件授權協議》1.2版或任一後續版本條款,複製、分發和/或修改本文件。이 파일은 "크리에이티브 커먼즈" 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 Unported 라이선스로 배포됩니다. "GNU 자유 문서 사용 허가서" 1.2판 또는 자유 소프트웨어 재단에서 발행한 이후 판의 규정에 따라 본 문서를 복제하거나 개작 및 배포할 수 있습니다. 본 문서에는 변경 불가 부분이 없으며, 앞 표지 구절과 뒷 표지 구절도 없습니다.Tập tin này được phát hành theo Giấy phép "Creative Commons" Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi. Bạn có quyền sao chép, sử dụng và/hoặc sửa đổi Tài liệu này theo những điều khoản được quy định trong "Giấy phép Tài liệu Tự do GNU", phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn được Quỹ Phần mềm Tự do quy định; ngoại trừ những phần không được sửa đổi, bìa trước và bìa sau.このファイルは「クリエイティブ・コモンズ」表示-継承 3.0 非移植ライセンス」のもとに利用を許諾されています。この文書は、フリーソフトウェア財団発行の『GNUフリー文書利用許諾書』の1.2またはそれ以降のバージョンの規約にもとづき、複製や再配布、改変が許可されます。不可変更部分、表紙、背表紙はありません。
Phrase CJKV - Hệ thống cụm từ Châu Á đối chiếu 168028_188332324533150_7962641_n


Phrase CJKV - Hệ thống cụm từ Châu Á đối chiếu 167528_189909824375400_5801494_n

Phrase CJKV - Hệ thống cụm từ Châu Á đối chiếu 176464_190238814342501_4777806_o

Phrase CJKV - Hệ thống cụm từ Châu Á đối chiếu 180516_191410194225363_8103538_n

Xem toàn bộ tại:
East Asia Culture Round

Diễn đàn
http://www.cjkvbbs.org/bbs/forum.php

Trang mạng Tần Khương
http://sinogermania.ka-websolutions.de/


    Hôm nay: 28th September 2020, 17:19