Learn

The forum of documents and methods for studying - Lượm lặt kiến thức


  Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom)

  QaniTri
  QaniTri
  Admin

  Nam Libra Monkey
  Tổng số bài gửi : 1568
  Tiền xu Ⓑ : 3891
  Được cảm ơn № : 6
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
  Đến từ Đến từ : HCMC
  Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

  Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom) Empty Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom)

  Bài gửi by QaniTri 17th November 2021, 20:43

  Cùng được phát triển từ Rime, tương tự như Weasel Hán-Nôm, Trime là app được phát triển dành riêng cho mobile dựa trên nền tảng Rime.

  Tác giả Lương Triều Vũ đã có bài hướng dẫn cài đặt Trime và thêm dữ liệu gõ chữ Nôm vào app.


  Gõ Hán Nôm trên ứng dụng Trime (Android)

  Chuẩn Bị

  Tải về điện thoại các ứng dụng và file sau:
  [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osfans.trime][/url]
  [list defaultattr=]
  [*]Trime
  [*]File Manager (hoặc ứng dụng quản lí file khác)
  [*]Các File setting Hán Nôm cho trime
  [/list]
  [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osfans.trime][/url]


  • hannomPS.dict.yaml
  • hannomPS.schema.yaml
  • trime.custom.yaml

  Cài Đặt

  [list=auto]
  [*]Dùng File Manager đi tới nơi chứa 3 file setting Hán Nôm trên. (Ở đây file được tải về root/sdcard/Download)

  [/list]
  Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom) 138460196-0c2ed22c-e1c7-4e35-8157-7157df748937
  Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom) 138460742-b52c940b-3825-4e90-a9ad-fb90106658b4 Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom) 138461206-c08b83fd-7cc1-4244-8006-f953437020a3
  Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom) 138462585-390ea0aa-6979-4ce8-971e-65130a052a6b
  Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom) 138463838-5f34fd60-243f-4693-9dda-bae56869085e
  Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom) 138462762-5810eb28-0bcc-42d9-a527-b1769ad5511a
  Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom) 138462923-4fe51cf5-36ff-46a9-93ae-aeae5ce1e91a

  Video hướng dẫn cài đặt

  Trime - App gõ chữ Nôm trên Android (Phát triền từ Rime, giống Weasel Han-Nom) 68747470733a2f2f696d672e796f75747562652e636f6d2f76692f35766a337576674b7754672f302e6a7067

  Hướng dẫn sử dụng

  Kiểu gõ telex. Gõ dấu mũ ngay sau nguyên âm hoặc phụ âm đó. Gõ dấu thanh ở cuối chữ.
  VD: đường = dduwowngf.
  Khi gõ từ phức ko cần gõ dấu cách giữa các chữ
  VD: việt nam = vieetjnam.
  Chọn chữ trên thanh gợi ý hoặc gõ phím cách để chọn chữ đầu tiên.

  Nguồn

  Trime IME
  Weasel Han-Nom IME


   Hôm nay: 22nd July 2024, 23:07