Learn

The forum of documents and methods for studying - Lượm lặt kiến thức


  部首演歌 - Diễn ca bộ thủ

  QaniTri
  QaniTri
  Admin

  Nam Libra Monkey
  Tổng số bài gửi : 1568
  Tiền xu Ⓑ : 3891
  Được cảm ơn № : 6
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
  Đến từ Đến từ : HCMC
  Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

  部首演歌 - Diễn ca bộ thủ Empty 部首演歌 - Diễn ca bộ thủ

  Bài gửi by QaniTri 23rd March 2020, 12:04

  10 câu đầu gồm 32 bộ :

  木 - 水 - 金

  火 - 土 - 月 - 日

  川 - 山 - 阜

  子 - 父 - 人 - 士

  宀 - 厂

  广 - 戶 - 門 - 里

  谷 - 穴

  夕 - 辰 - 羊 - 虍

  瓦 - 缶

  田 - 邑 - 尢 - 老


  1. MỘC (木) - cây, THỦY (水) - nước, KIM (金) - vàng 
  2. HỎA (火) - lửa, THỔ (土) - đất, NGUYỆT (月)- trăng, NHẬT (日) - trời 
  3. XUYÊN (川) - sông, SƠN (山) - núi, PHỤ (阜) - đồi 
  4. TỬ (子) - con, PHỤ (父) - bố, NHÂN (人) - người, SỸ (士) - quan 
  5. MIÊN (宀) - mái nhà, HÁN (厂) - sườn non 
  6. NGHIỄM (广) - hiên, HỘ (戶) - cửa, cổng - MÔN (門), LÝ (里) - làng
  7. CỐC (谷) - thung lũng, HUYỆT (穴) - ổ hang
  8. TỊCH (夕) - khuya, THẦN (辰) - sớm (4), Dê – DƯƠNG (羊), HỔ (虍) - hùm
  9. NGÕA (瓦) - ngói đất, PHẪU (缶) - sành nung 
  10. Ruộng - ĐIỀN (田), thôn - ẤP (邑), què - UÔNG (尢), LÃO (老) - già

  * * *

  Câu 11-20 gồm 31 bộ :

  廴 - 辶

  勹 - 比 - 廾

  鳥 - 爪 - 飛

  足 - 面 - 手 - 頁

  髟 - 而

  牙 - 犬 - 牛 - 角

  弋 - 己

  瓜 - 韭 - 麻 - 竹

  行 - 走 - 車

  毛 - 肉 - 皮 - 骨


  11. DẪN 廴- đi gần, SƯỚC 辶 - đi xa
  12. BAO 勹 - ôm, TỶ 比 - sánh, CỦNG 廾 - là chắp tay
  13. ĐIỂU 鳥 - chim, TRẢO 爪 - vuốt, PHI 飛 - bay
  14. TÚC 足 - chân, DIỆN 面 - mặt, THỦ 手 - tay, HIỆT 頁 - đầu
  15. TIÊU 髟 là tóc, NHI 而 là râu
  16. NHA 牙 - nanh, KHUYỂN 犬 - chó, NGƯU 牛- trâu, GIÁC 角 - sừng
  17. DỰC 弋 - cọc trâu, KỶ 己 - dây thừng
  18. QUA 瓜 - dưa, CỬU 韭 - hẹ, MA 麻 - vừng, TRÚC 竹 - tre
  19. HÀNH 行 - đi, TẨU 走 - chạy, XA 車 - xe 
  20. MAO 毛 - lông, NHỤC 肉 - thịt, Da 皮 - Bì, CỐT 骨 - xương. 

  * * *

  Câu 21-30 gồm 31 bộ :

  口 - 齒

  甘 - 鹵 - 長 - 高

  至 - 入

  匕 - 臼 - 刀 - 皿

  曰 - 立 - 言

  龍 - 魚 - 龜

  耒 - 黹

  玄 - 幺 - 糸 - 黃

  斤 - 石 - 寸

  二 - 八 - 方 - 十


  21. KHẨU (口) là miệng, Xỉ (齒) là răng
  22. Ngọt CAM (甘), mặn LỖ (鹵), dài TRƯỜNG (長), kiêu CAO (高) 
  23. CHÍ (至) là đến, NHẬP (入) là vào
  24. BỈ (匕) muôi, CỮU (臼) cối, ĐAO (刀) dao, MÃNH (皿) bồn
  25. VIẾT (曰) rằng, LẬP (立) đứng, lời NGÔN (言) 
  26. LONG (龍) rồng, NGƯ (魚) cá, QUY (龜) con rùa rua`
  27. LỖI (耒) cày ruộng, TRỈ (黹) thêu thùa 
  28. HUYỀN (玄) đen, YÊU (幺) nhỏ, MỊCH (糸) tơ, HOÀNG (黃) vàng
  29. CÂN (斤) rìu, THẠCH (石) đá, THỐN (寸) gang
  30. NHỊ (二) hai, BÁT (八) tám, PHƯƠNG (方) vuông, THẬP (十) mười

  * * *

  Câu 31-40 Gồm 24 Bộ :


  女 - 儿

  見 - 目 - 彳  癶 - 厶  气 - 風 - 雨 - 齊

  鹿 - 馬 - 豕

  生 - 力 - 隶

  网 - 舟

  黑 - 白 - 赤


  31. NỮ (女) con gái, NHÂN (儿) chân người 
  32. KIẾN (見) nhìn, MỤC (目) mắt, XÍCH (彳) dời chân đi
  33. Tay cầm que gọi là CHI (支) 
  34. Dang chân gọi BÁT (癶), cong thì gọi Tư (厶)
  35. Tay cầm búa gọi là THÙ (殳) 
  36. KHÍ (气) hơi, PHONG (風) gió, VŨ (雨) mưa, TỀ (齊) đều
  37. LỘC (鹿) hươu, MÃ (馬) ngựa, THỈ (豕) heo
  38. Sống SINH (生), LỰC (力) sức, ĐÃI (隶) theo bắt về 
  39. VÕNG (网) chài lưới, CHÂU (舟) thuyền bè 
  40. HẮC (黑) đen, BẠCH (白) trắng, XÍCH (赤) thì đỏ au

  * * *

  Câu 41-50 Gồm 30 Bộ :

  食 - 鬥

  矢 - 弓 - 矛 - 戈

  歹 - 血 - 心

  身 - 尸 - 鼎 - 鬲

  欠 - 臣

  毋 - 非 - 黽

  禸 - 舌 - 革

  麥 - 禾 - 黍

  小 - 大

  爿 - 舛 - 片 - 韋


  41. Thực (食) đồ ăn, Đấu (鬥) đánh nhau
  42. Thỉ (矢) tên, Cung (弓) nỏ, Mâu (矛) mâu, Qua (戈) đòng
  43. Đãi (歹) xương, Huyết (血) máu, Tâm (心) lòng 
  44. Thân (身) mình, Thi (尸) xác, Đỉnh (鼎) chung, Cách (鬲) nồi
  45. Khiếm (欠) thiếu thốn, Thần (臣) bầy tôi
  46. Vô (毋) đừng, Phi (非) chớ, Mãnh (黽) thời ba ba
  47. Nhựu (禸) chân, Thiệt (舌) lưỡi, Cách (革) da
  48. Mạch (麥) mỳ, HÒA (禾) lúa, Thử (黍) là cây ngô
  49. Tiểu (小) là nhỏ, Đại (大) là to 
  50. Tường (爿) giường, Suyễn (舛) dẫm, Phiến (片) tờ, Vi (韋) vây

  * * *

  Câu 51-60 Gồm 22 Bộ :

  夂 - 夊

  自 - 鼻 - 耳 - 首

  青 - 艹 - 色

  豸 - 彑  香 - 米 - 屮 - 用  干 - 工  玉 - 貝  51. TRỈ (夂) bàn chân, TUY (夊) rễ cây
  52. TỰ (自) từ, TỴ (鼻) mũi, NHĨ (耳) tai, THỦ (首) đầu.
  53. THANH (青) xanh, THẢO (艹) cỏ, SẮC (色) màu
  54. TRĨ (豸) loài hổ báo, KỆ (彑) đầu con heo.
  55. THỬ (鼠) là chuột, rất sợ mèo
  56. HƯƠNG (香) thơm, MỄ (米) gạo, TRIỆT (屮) rêu, DỤNG (用) dùng.
  57. ĐẤU (斗) là cái đấu để đong 
  58. Chữ CAN (干) lá chắn, chữ CÔNG (工) thợ thuyền.
  59. THỊ (示) bàn thờ cúng tổ tiên,
  60. NGỌC (玉) là đá quý, BỐI (貝) tiền ngày xưa.

  * * *

  Câu 61-70 Gồm 19 Bộ :  鬯 - 酉

  衣 - 巾

  又 - 止

  乙 - 虫

  隹 - 羽  囗 - 凵

  攴 - 采

  几 - 聿 - 辛


  61. ĐẬU (豆) là bát đựng đồ thờ
  62. SƯỞNG (鬯) chung rượu nghệ, DẬU (酉) vò rượu tăm.
  63. Y (衣) là áo, CÂN (巾) là khăn
  64. HỰU (又) bàn tay phải, CHỈ (止) chân tạm dừng.
  65. ẤT (乙) chim én, TRÙNG (虫) côn trùng
  66. CHUY(隹) chim đuôi ngắn, VŨ (羽) lông chim trời.
  67. QUYNH (冂) vây 3 phía bên ngoài
  68. VI (囗) vây bốn phía, KHẢM (凵) thời hố sâu
  69. PHỐC (攴) đánh nhẹ, THÁI (采) hái rau
  70. KỶ (几) bàn, DUẬT (聿) bút, TÂN (辛) dao hành hình.

  * * *

  Câu 71-82 Gồm 25 Bộ :

  鬼 - 音

  鼓 - 龠  卜 - 疒

  彡 - 爻

  襾 - 冖 -疋 - 亠

  丨 - 丿 - 亅 - 丶

  匸 - 匚 - 冫 - 卩

  无 - 一

  71. VĂN (文) là chữ viết, văn minh
  72. CẤN (艮) là quẻ bói, giống hình bát cơm. 
  73. Ma gọi QUỶ (鬼), tiếng gọi ÂM (音), 
  74. CỔ (鼓) rằng vỗ trống, DƯỢC (龠) cầm sáo chơi.
  75. THỊ (氏) là tên họ con người,
  76. BỐC (卜) là xem bói, NẠCH (疒) thời ốm đau.
  77. SAM (彡) là bóng, vạch gọi HÀO (爻)
  78. Á (襾) che, MỊCH (冖) phủ, SƠ (疋) ĐẦU (亠) nghĩa nan. 
  79. CỔN (丨) PHẾT (丿) QUYẾT (亅) CHỦ (丶) nét đơn,
  80. HỄ (匸) PHƯƠNG (匚) BĂNG (冫) TIẾT (卩), thì dồn nét đôi.
  81. VÔ (无) là không, NHẤT (一) một thôi
  82. Diễn ca bộ thủ muôn đời không quên.


  ________________


  Đây là bản chỉnh sửa của Diễn ca bộ thủ - tác phẩm một cao thủ trong cộng đồng dantiengtrung.com - diễn đàn hiện đã ngoại tuyến.


   Hôm nay: 22nd July 2024, 23:57