Có một loại “chữ lạ” tại chùa Phước Điền, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang