Messi có giá trị thị trường tăng từ 143 triệu lên 215 triệu đôla, trong khi Neymar chỉ xếp thứ hai.......... ....   dang ky w88