Learn

The forum of documents and methods for studying - Lượm lặt kiến thức


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX

  avatar
  congdantoancau

  Tổng số bài gửi : 633
  Tiền xu Ⓑ : 1732
  Được cảm ơn № : 27
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 12/05/2014

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Empty BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX

  Bài gửi by congdantoancau 22nd June 2014, 00:36

  LGT:- Khoảng đầu thế kỷ XX, một số người Việt theo  Âu học để đi làm việc cho chính phủ Pháp. Trong số đó, có những  nhóm người bắt chước theo Hàn Quốc và Nhật Bản (là nước đồng văn với Trung Quốc, Việt Nam) để đặt ra “Bảng chữ cái Việt Ngữ bằng bộ chữ Hán” và đề nghị viết chữ Việt theo hình thức ô vuông (như chữ Hán).

  Ý tưởng nầy có nhiều nhóm tự sáng tạo theo quan điểm nhận thức khác nhau, nên tự phát nhiều “Bảng chữ cái…” khác nhau.

  Hồi đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX, chúng tôi may mắn gặp được một vị nhân sĩ có tinh thần yêu nước, có ý đề cao nét văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam, không dùng mẫu tự Latin để viết chữ Việt, truyền lại cho chúng tôi một “Bảng chữ cái …” và cho biết, ngày trước cha của vị ấy (đầu TK XX)  trong phong trào Văn Thân chống Pháp, đả sử dụng “Bảng chữ cái …” nầy để thông tin, liên lạc với nhau (tránh cho không ai biết).

  Bản thân chúng tôi, trong phong trào sinh viên, học sinh chống chính quyền NĐD, cũng đã dùng để gởi thông tin trong nhóm, hiệu quả rất tốt. (Mật vụ không thể nào đọc được, kể cả người Hoa cũng không thể đọc, vì nó chỉ giống chữ Hán theo hình thức ô vuông , nhưng lại là chữ Việt riêng rẻ)

  Dưới đây là một trong nhiều “Bảng chữ cái …” xuất hiện hồi đầu thế kỷ XX .(Có thể có nhiều dị bản khác nhau)

  Xin trân trọng giới thiệu với các bạn .

  TB:- Nếu dùng bảng chữ cái  nầy mà viết tiếng Anh, tiếng Pháp … thì chắc là “có trời mới biết” !


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG

  BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX
  ***


  I.- Thành phần  cấu tạo tiếng Việt:-

  Một tiếng Việt gồm có bốn thành tố là:-

  -phụ âm đầu (nếu có)
  -phần vần ở đầu, giữa hoặc cuối
  -phụ âm cuối (nếu có)
  -dấu giọng (không dấu, sắc, hỏi, huyền, ngã, nặng) (nếu có .)

  Vì thế, muốn viết chữ Việt cần có những thành tố ghi âm theo yêu cầu ấy mới có thể viết thành chữ.


  Dưới đây là 3 bảng nêu lên những thành tố ấy:-


  -Bảng chữ cái chính:-

  LGT:- Khoảng đầu thế kỷ XX, một số người Việt theo  Âu học để đi làm việc cho chính phủ Pháp. Trong số đó, có những  nhóm người bắt chước theo Hàn Quốc và Nhật Bản (là nước đồng văn với Trung Quốc, Việt Nam) để đặt ra “Bảng chữ cái Việt Ngữ bằng bộ chữ Hán” và đề nghị viết chữ Việt theo hình thức ô vuông (như chữ Hán).

  Ý tưởng nầy có nhiều nhóm tự sáng tạo theo quan điểm nhận thức khác nhau, nên tự phát nhiều “Bảng chữ cái…” khác nhau.

  Hồi đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX, chúng tôi may mắn gặp được một vị nhân sĩ có tinh thần yêu nước, có ý đề cao nét văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam, không dùng mẫu tự Latin để viết chữ Việt, truyền lại cho chúng tôi một “Bảng chữ cái …” và cho biết, ngày trước cha của vị ấy (đầu TK XX)  trong phong trào Văn Thân chống Pháp, đả sử dụng “Bảng chữ cái …” nầy để thông tin, liên lạc với nhau (tránh cho không ai biết).

  Bản thân chúng tôi, trong phong trào sinh viên, học sinh chống chính quyền NĐD, cũng đã dùng để gởi thông tin trong nhóm, hiệu quả rất tốt. (Mật vụ không thể nào đọc được, kể cả người Hoa cũng không thể đọc, vì nó chỉ giống chữ Hán theo hình thức ô vuông , nhưng lại là chữ Việt riêng rẻ)

  Dưới đây là một trong nhiều “Bảng chữ cái …” xuất hiện hồi đầu thế kỷ XX .(Có thể có nhiều dị bản khác nhau)

  Xin trân trọng giới thiệu với các bạn .

  TB:- Nếu dùng bảng chữ cái  nầy mà viết tiếng Anh, tiếng Pháp … thì chắc là “có trời mới biết” !  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG

  BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX

  ***


  I.- Thành phần  cấu tạo tiếng Việt:- 


  Một tiếng Việt gồm có bốn thành tố là:-

  -phụ âm đầu (nếu có)
  -phần vần ở đầu, giữa hoặc cuối 
  -phụ âm cuối (nếu có)
  -dấu giọng (không dấu, sắc, hỏi, huyền, ngã, nặng) (nếu có .)

  Vì thế, muốn viết chữ Việt cần có những thành tố ghi âm theo yêu cầu ấy mới có thể viết thành chữ.


  Dưới đây là 3 bảng nêu lên những thành tố ấy:-

  -Bảng chữ cái chính:-
  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BANGCHUCAITK-XX
  Bảng nầy có ghi những nguyên âm tiếng Việt:- Ă, Ă, Â, E, Ê,I, Y,  O, Ô, Ơ, U, Ư, , những phụ âm tiếng Việt:- B,C,D, Đ, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S,T, V, X, Y   và cả những phụ âm  của ngôn ngữ phương Tây (Anh, Pháp …) như:- F, J,W, Z.


  -Phụ âm ghép:- NH, NG, NGH, CH, PH , GI,GH,KH,TH, TR,PH,QU.


  -Phụ âm đứng trước có nét dưới xéo lên, nếu đứng sau thì nằm ngang.


  -Tổng cộng :- 52 chữ  -Bảng nguyên âm đôi:-

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BANGNG-A-DOI

  (14 chữ)


  -Bảng năm dấu tiếng Việt:-

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BANGNAMDAU  (5 dấu :- sắc, hỏi, huyền, ngã, nặng)  II.- Cách viết chữ:- 


  Viết theo lối ô vuông như chữ Hán :-


  1.- hai chữ cái . VD:-  chữ BA. Trái là phụ âm B = 弓, phải là nguyên âm A = 巴(vần) . Nếu chữ bắt đầu bằng A thì dùng bộ thảo đầu 艹

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-1  2.- Ba chữ cái:- VD:- NAM


   bên trái là phụ âm đầu N = 土 có nét ngang dưới hơi xéo ; bên phải phía trên là phần vần  A = 巴, phụ âm cuối M = 止ở dưới.

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-2  3.- Bốn , năm  chữ cái có dấu:- VD:- KHUYẾN


  Bên  trái là phụ âm đầu KH山 , có nét phía dưới hơi xéo, bên phải là phần nguyên âm đôi UYÊ 幺 phía trên, dưới là phụ âm N 土, dấu sắc艹 ở dưới cùng.

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-3


  Tương tự, chữ NGƯỜI cũng vậy:-


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-4


  *Trường hợp phụ âm cuối là C, CH, T, P thì không cần bỏ dấu Sắc:-  VD:- CÁC

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-5


  VD :- MÁT, PHÁP 

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-9-10


  4.- Những phụ âm có nét ngang, nhưng nếu đứng trước thì phải viết nét ngang đó hơi xéo lên.


  VD:- NHANH, NGHÊU, SÒ

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-6-7-8


  5.- Cả câu viết theo chiều từ trái sang phải như chữ quốc ngữ:-


  VD:- 

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐỘC LẬP—TỰ DO—HẠNH PHÚC

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-11-12-1

  *THỦ ĐÔ HÀ NỘI :-

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H13-THUDOHANOI


  *THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :- 

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-14


  *Thí dụ những từ thuần Nôm :-


  ĂN, UỐNG, ĐI, ĐỨNG. CHẠY, NGỒI, NẰM


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H15-ANUONG


  *Cùng là  phụ âm đó, nhưng đứng trước viết bằng phụ âm loại đứng trước, viết sau bằng phụ âm loại đứng sau. 

  Vd :- (Những chữ:- L,S (tiếng Pháp, Anh …mới có đứng sau), C, CH,  M, N, NG, NH, NGH, T,TH

  (xem kỹ Bảng chữ cái)

  VD:- 

  -chữ CHỦ , viết bằng phụ âm CH loại đứng trước là  才 , chứ không dùng loại đứng sau là  身.

  -chữ KHÁCH, có phụ âm KH đứng trước là  山  và phụ âm CH đứng sau là      身thì phải viết là:- 

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-16


  III.- Kết luận:-   Gần đây, có số người nêu ý kiến “Tại sao cùng là nước đồng văn (có gốc chữ Hán) mà hiện nay ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn còn dùng loại chữ ô vuông, chỉ có Việt Nam là bỏ hẳn, dùng mẫu tự Latin hoàn toàn ? (việc nầy hay, dỡ chờ hồi sau phân giải).

  Không  phải những bậc  cha, anh chúng ta không biết sáng tạo chữ ô vuông, mà chỉ vì “thiếu thiên thời và nhân hòa”  chăng ?

  Chúng tôi ghi lại nội dung nầy, một là để giữ lại một chứng tích lịch sử về tinh thần “bảo tồn văn hóa” của cha, ông chúng ta; hai là số bạn trẻ nào có hứng thú, dùng Bảng chữ cái … nầy để “viết thư cho người yêu” thì quả thật là “tuyệt cú mèo” !

  Nhất là nếu viết bằng tiếng Anh, Pháp , như câu : I love you / Je  t'aime sau đây thì “hết chỗ nói” :-

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-17

  Nếu chữ có nhiều chữ cái thì có thể cắt ra làm hai ba phần, hoặc viết theo hàng ngang.

  Từ http://hocthuatphuongdong.vn/index.php?topic=5252.0
  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BANGCHUCAITK-XX

  Bảng nầy có ghi những nguyên âm tiếng Việt:- Ă, Ă, Â, E, Ê,I, Y,  O, Ô, Ơ, U, Ư, , những phụ âm tiếng Việt:- B,C,D, Đ, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S,T, V, X, Y   và cả những phụ âm  của ngôn ngữ phương Tây (Anh, Pháp …) như:- F, J,W, Z.

  -Phụ âm ghép:- NH, NG, NGH, CH, PH , GI,GH,KH,TH, TR,PH,QU.

  -Phụ âm đứng trước có nét dưới xéo lên, nếu đứng sau thì nằm ngang.

  -Tổng cộng :- 52 chữ

  -Bảng nguyên âm đôi:-


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BANGNG-A-DOI


  (14 chữ)

  -Bảng năm dấu tiếng Việt:-

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BANGNAMDAU


  (5 dấu :- sắc, hỏi, huyền, ngã, nặng)


  II.- Cách viết chữ:-

  Viết theo lối ô vuông như chữ Hán :-

  1.- hai chữ cái . VD:-  chữ BA. Trái là phụ âm B = 弓, phải là nguyên âm A = 巴(vần) . Nếu chữ bắt đầu bằng A thì dùng bộ thảo đầu 艹


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-1


  2.- Ba chữ cái:- VD:- NAM

   bên trái là phụ âm đầu N = 土 có nét ngang dưới hơi xéo ; bên phải phía trên là phần vần  A = 巴, phụ âm cuối M = 止ở dưới.

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-2


  3.- Bốn , năm  chữ cái có dấu:- VD:- KHUYẾN

  Bên  trái là phụ âm đầu KH山 , có nét phía dưới hơi xéo, bên phải là phần nguyên âm đôi UYÊ 幺 phía trên, dưới là phụ âm N 土, dấu sắc艹 ở dưới cùng.


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-3

  Tương tự, chữ NGƯỜI cũng vậy:-

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-4

  *Trường hợp phụ âm cuối là C, CH, T, P thì không cần bỏ dấu Sắc:-


  VD:- CÁC  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-5


  VD :- MÁT, PHÁP


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-9-10

  4.- Những phụ âm có nét ngang, nhưng nếu đứng trước thì phải viết nét ngang đó hơi xéo lên.

  VD:- NHANH, NGHÊU, SÒ  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-6-7-8  5.- Cả câu viết theo chiều từ trái sang phải như chữ quốc ngữ:-

  VD:-

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐỘC LẬP—TỰ DO—HẠNH PHÚC

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-11-12-1

  *THỦ ĐÔ HÀ NỘI :-


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H13-THUDOHANOI


  *THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :-


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-14

  *Thí dụ những từ thuần Nôm :-

  ĂN, UỐNG, ĐI, ĐỨNG. CHẠY, NGỒI, NẰM


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H15-ANUONG

  *Cùng là  phụ âm đó, nhưng đứng trước viết bằng phụ âm loại đứng trước, viết sau bằng phụ âm loại đứng sau.


  Vd :- (Những chữ:- L,S (tiếng Pháp, Anh …mới có đứng sau), C, CH,  M, N, NG, NH, NGH, T,TH

  (xem kỹ Bảng chữ cái)

  VD:-

  -chữ CHỦ , viết bằng phụ âm CH loại đứng trước là  才 , chứ không dùng loại đứng sau là  身.

  -chữ KHÁCH, có phụ âm KH đứng trước là  山  và phụ âm CH đứng sau là      身thì phải viết là:-

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-16

  III.- Kết luận:-


  Gần đây, có số người nêu ý kiến “Tại sao cùng là nước đồng văn (có gốc chữ Hán) mà hiện nay ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn còn dùng loại chữ ô vuông, chỉ có Việt Nam là bỏ hẳn, dùng mẫu tự Latin hoàn toàn ? (việc nầy hay, dỡ chờ hồi sau phân giải).

  Không  phải những bậc  cha, anh chúng ta không biết sáng tạo chữ ô vuông, mà chỉ vì “thiếu thiên thời và nhân hòa”  chăng ?

  Chúng tôi ghi lại nội dung nầy, một là để giữ lại một chứng tích lịch sử về tinh thần “bảo tồn văn hóa” của cha, ông chúng ta; hai là số bạn trẻ nào có hứng thú, dùng Bảng chữ cái … nầy để “viết thư cho người yêu” thì quả thật là “tuyệt cú mèo” !

  Nhất là nếu viết bằng tiếng Anh, Pháp , như câu : I love you / Je  t'aime sau đây thì “hết chỗ nói” :-

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX H-17

  Nếu chữ có nhiều chữ cái thì có thể cắt ra làm hai ba phần, hoặc viết theo hàng ngang.

  Từ http://hocthuatphuongdong.vn/index.php?topic=5252.0
  avatar
  congdantoancau

  Tổng số bài gửi : 633
  Tiền xu Ⓑ : 1732
  Được cảm ơn № : 27
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 12/05/2014

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Empty Re: BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX

  Bài gửi by congdantoancau 6th October 2014, 18:31

  BẢNG CHỮ CÁI TU CHỈNH LẦN 1


  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BANGA  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BANGB


  DIỄN GIẢI TÊN CÁC BỘ VÀ SỰ LIÊN HỆ
  ÂM HÁN VIỆT VỚI CHỮ CÁI

  A   儿 = bộ NHÂN  đứng (nghĩa là người)

  Ă    八 = bộ BÁT  (tám)

     乙  = bộ Ất = can  thứ hai trong thập can. ẤT gợi  nhớ đến chữ Â.

  B   巴 = bộ BA = đất rộng lớn. BA gợi nhớ đến phụ âm B.

  C   Trước 王 :- bộ  VƯƠNG / NGỌC = vua  /  ngọc (nét ngang dưới hất xéo lên phía phải)

  Sau 王 : nét ngang dưới nằm ngang

  CH   Trước扌: bộ “tài xóc” = bộ  thủ : bàn tay

  Sau 才:- chữ TÀI = tài năng.

  D   氵:- chấm THỦY = nước, liên hệ đến chữ V  冫 :- chấm BĂNG (nước đá). Hai chữ cái D, V , nầy gần nhau nên chọn hai chữ có chung hệ là nước.

  Đ   刂  :- bộ ĐAO =con dao. Âm Đao gợi nhớ đến vần Đ.


  E   凵  :- bộ KHẢM = cái hố

  Ê   凶  :- chữ HUNG = xấu. Hai chữ E, Ê viết gần giống nhau cho dễ nhớ.

  F   女  = bộ NỮ = con gái . Liên tưởng đến giống cái (féminin), nhớ chữ    F.

                           

  G   甲 = bộ GIÁP :- can đứng đầu của 10 can. GIÁP gợi nhớ đến vần G.

  GI   申 = bộ THÂN :- chi thứ 9 trong 12 chi. THÂN là GIÁP ló đầu, gợi nhớ đến GI là G  mà thêm I.

  GH   山 = bộ SƠN = núi. Chốn núi non dĩ nhiên thường có thác, GHỀNH (gợi nhớ đến GH)

  H   火 = bộ HỎA = lửa. HỎA gợi nhớ vần H.

  I   工 = bộ CÔNG = người thợ. Hình dạng gợi nhớ đến chữ I.


  J   干= bộ CAN (10 can) .Hình dạng gợi nhớ chữ J.

  K   金 = bộ  KIM = vàng. Âm KIM gợi nhớ đến vần K.

  KH   Trước 犭= bộ  KHUYỂN = con chó. Gợi nhớ vần KH.

     

  L   Trước  木 = bộ MỘC :- đứng trước thì nét phầy bên trái dài hơn nét phẩy bên phải . Xem chữ  林 = LÂM . Gợi nhớ đến vần L.

     Sau  木:- hai nét phẩy trái phải bằng nhau.

  M   Trước 止 = bộ CHỈ : dừng lại. Nét ngang dưới hất xéo lên phía phải

     Sau 止 :- ngang dưới nằm ngang bình thường

  N   Trước  土 = bộ THỔ : đất. Nét ngang dưới hất xéo lên phía phải.

  Sau 土 : - ngang dưới nằm ngang bình thường

  Vần M có ba nét, vần N có hai nét, So sánh bộ CHỈ có nhiều nét hơn bộ THỔ.

  NG   言 = bộ  NGÔN : lời nói. Âm NGÔN gợi nhớ vần NG.

  NH   牙 = bộ NHA : răng. Âm NHA gợi nhớ vần NH.

  NGH   牜= bộ  NGƯU : trâu / bò.Gợi nhớ vần NGH.

     

  O   田 = bộ ĐIỀN : ruộng. Hình dạng như chữ O.

  Ô   白 = bộ BẠCH :- màu trắng.

  Ơ   百 = bộ BÁCH : số 100. Ba chữ nầy có hình dạng gần giống nhau nên chọn cho ba chữ cái O, Ô, Ơ .

  P   片 = bộ PHIẾN :- miếng, tấm. Gợi nhớ vần P.

  PH   爿= bộ TƯỜNG :- vách tường, lật ngược của bộ Phiến, gợi nhớ PH.

  QU   阝= bộ PHỤ: cái gò. Hình dạng gợi nhớ vần QU.

  R   矢 = bộ THỈ : mũi tên. Hình dạng gợi nhớ vần R.

  S   彡= bộ SAM :-tóc dài. Âm SAM gợi nhớ đến vần S.

  T   Trước  忄= bộ TÂM đứng:- tấm lòng. Âm Tâm gợi nhớ vần T.
     
     Sau  心 = chữ TÂM:- tấm lòng.

  TH   Trước礻= bộ THỊ (Kỳ):- thần đất, mách bảo. Âm THỊ gợi nhớ vần TH.
     
     Sau 示= chữ THỊ :-mách bảo.

  TR   禾= bộ HÒA :- lúa. 

  U   口 = bộ KHẨU:- cái miệng. Hình dạng gợi nhớ chữ U.

  Ư   曰 =bộ VIẾT :-nói rằng. Hình dạng gợi nhớ chữ Ư.

  V   冫= bộ BĂNG:- nước đá. Hình dạng gợi nhớ chữ V. Liên hệ chữ D mang hìnhdạng       
                                bộ  THỦY氵(V và D  liên quan nhau)

  X   彳= bộ SÁCH = XÍCH :- bước chân. Gợi nhớ vần X.

  Y   耳 = bộ NHĨ =lỗ tai. Hình dạng gợi nhớ chữ Y.

  Z   虫 = bộ TRÙNG : côn trùng. Hình dạng gợi nhớ chữ Z.


  W   石= bộ THẠCH:- cục đá. Hình dạng gợi nhớ chữ W.

     
  OA   人 = chữ NHÂN :- người
     
  OĂ   入 = chữ NHẬP:- đi vào
     
  OE   力= chữ LỰC : sức mạnh
     
  UÊ   月 = chữ NGUYỆT :- mặt trăng / tháng . Gợi nhớ UÊ


  U    日= chữ NHẬT :- mặt trời / ngày. Gợi nhớ UÂ.

  UÔ   貝 = chữ BỐI :- vỏ sò / tiền. Gợi nhớ UÔ.

  UƠ   車 = chữ XA :- chiếc xe.

  ƯƠ   方 = chữ PHƯƠNG :- vuông. Gợi nhớ ƯƠ.

  UY   厶 = bộ KHƯ :- riêng tư.

  UYÊ   幺 = bộ MỊCH :- sợi tơ.

  IÊ   米 = bộ  MỄ: gạo .Gợi nhớ IÊ

  EO   欠 = bộ KHIẾM:- thiếu.(nghèo).Gợi nhớ EO.

  Dấu sắc      廾 = bộ CỦNG :- chắp tay.

  Dấu huyền      皿 = bộ MÃNH :- cái chậu.

  Dấu hỏi      又= bộ HỰU:- lại nữa.

  Dấu ngã      夊 = bộ TRUY :- đến sau.

  Dấu nặng      灬 = chấm HỎA (bộ HỎA)
  avatar
  congdantoancau

  Tổng số bài gửi : 633
  Tiền xu Ⓑ : 1732
  Được cảm ơn № : 27
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 12/05/2014

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Empty Re: BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX

  Bài gửi by congdantoancau 6th October 2014, 18:32

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX A1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX A2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX A3BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX CBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX C2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX CHBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX CH2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX DBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX 6652a029BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX EBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX 3b44f938BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX FBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX GBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX GH1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX GH2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX GIBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX I1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX I2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX IABẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX IBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX J1copyBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX J2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX KcopyBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX KH1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX KH2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX L1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX L2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX M1copyBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX M2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX N1copyBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX N2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX NGBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX NGHBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX NHBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX OBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX 5157fdaeBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Ff70d920BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX OABẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX O-1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX OEBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX PBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX PHBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX QuBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX RBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX SBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX T1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX T2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX TH1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Th2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX TRBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX UBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX 4cbbd1cfBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX U-1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX U-2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX U-3BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX U-4BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Ff92e8ddBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX O-2BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX UYBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX UY-1BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX VBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX WBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX XBẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Z
  avatar
  congdantoancau

  Tổng số bài gửi : 633
  Tiền xu Ⓑ : 1732
  Được cảm ơn № : 27
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 12/05/2014

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Empty Re: BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX

  Bài gửi by congdantoancau 6th October 2014, 18:38

  BẢNG CHỮ CÁI TU CHỈNH SAU CÙNG  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BCC-NOM-QN

  BẢNG  A  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX BANGB
  avatar
  congdantoancau

  Tổng số bài gửi : 633
  Tiền xu Ⓑ : 1732
  Được cảm ơn № : 27
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 12/05/2014

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Empty Re: BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX

  Bài gửi by congdantoancau 6th October 2014, 18:41

   khái quát thì loại chữ HANGUL của HQ đã có từ TK XV, trong đó:-

  -1.-21 chữ cái các nguyên âm tiếng Hàn quốc :

  아 – 어 – 오 – 우 – 으 – 이 – 에 – 애 : a – ơ – ô – u – ư – i

   – 여 – 요 – 유 – 예 – 얘 : ya – yơ – yô – yu – yê – ye

  와 – 왜 – 워 – 위 – 웨
   : oa – oe – uơ – uy – uê

  의 – 외 : ưi/ê/i - uê


  -2.- 14 phụ âm đơn và 5 phụ âm kép. Phụ âm chỉ phát âm lúc được ghép với nguyên âm.

  1. Phụ âm đơn :

  a. Phụ âm không bật hơi, không căng : về cơ bản phát âm như tiếng Việt , sẽ có một số biến âm tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ được nêu ở bài sau.

  ㄱ : đọc là K
  ㄴ : đọc là N
  ㄷ : đọc là T
  ㅁ : đọc là M
  ㅂ : đọc là P
  ㅅ : đọc là S
  ㅇ : âm không đọc
  ㅈ : đọc là J hoặc CH.
  ㅎ : đọc là H
  b. Phụ âm bật hơi :
  ㅊ : đọc là CH’
  ㅋ : đọc là KH'
  ㅌ : đọc là TH’
  ㅍ : đọc là PH'

  c. Phụ âm không bật hơi , căng : những phụ âm này được phát âm mạnh hơn , dài hơn và đặc biệt là căng hơn các phụ âm tạo ra nó ( ㄱ-ㄷ-ㅂ-ㅅ-ㅈ ). cách phát âm mạnh làm cho nguyên âm ngắn lại gây cảm giác hơi nghẹn họng nghe như có dấu nặng khi phát âm tiếng Việt.

  ㄲ : đọc là KK
  ㄸ : đọc là TT
  ㅃ : đọc là PP
  ㅆ : đọc là SS
  ㅉ : đọc là JJ/CCH

  3.- Cách ghép chữ:-


  Ví dụ : 한식 = HANSIK : món ăn Hàn Quốc

  인삼 INSAM: nhân sâm

  Sponsored content

  BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX Empty Re: BẢNG CHỮ CÁI VIỆT NGỮ BẰNG BỘ CHỮ HÁN HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX

  Bài gửi by Sponsored content   Hôm nay: 22nd July 2024, 23:29