Có lẽ không phải đợi tới thế kỷ 21, các nhà làm phim nói riêng và con người nói chung mới bắt đầu mơ mộng về một viễn cảnh AI trở nên hùng mạnh đến như thế nào.