The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thức


Chữ Việt Nhật (Chữ Nôm Nhật)

Share

congdantoancau

Tổng số bài gửi : 624
Tiền xu Ⓑ : 1712
Được cảm ơn № : 25
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 12/05/2014

Chữ Việt Nhật (Chữ Nôm Nhật)

Bài gửi by congdantoancau on 24th November 2014, 23:48

CHỮ VIỆT NHẬT
 
1. NGUYÊN ÂM
Đơn
Việt
Ă
Â
ê
Ô
Ơ
Ư
Nhật
Wa/ae わ
Yu/uu ゆ
We/ee ゑ
Wo/oo を
Yo/ea よ
Wi/ii ゐ
Âm Việt mới: ū = ou
 
Ghép
Việt
Ay
Âu
Ây
Ôi
Ơi
Ưi
Ưu
Uy
Nhật
Waiわい
Yuuゆう
Yuiゆい
Woiをい
Weiゑい
Wiiゐい
Wiuゐう
Uwi/ouiうゐ
 
Bán nguyên âm
Việt
Uyê
Ươ
Nhật
Yaや
Woaをあ
Uaうあ
Uoうお
Wie ゐえ
Ioいお
 
 
2. PHỤ ÂM
Đơn
Việt
C/K/Q
L
S
V
X
Nhật
Ka か
Ra ら
Shi し
Wa/Ba わ/ば
Sa さ
 
Ghép
Việt
Ch
Gi
Ng
Nh
Ph
Th
Tr
Nhật
Chiち
Jiじ
Nん
Nfuんふ
Fuふ
Tafuたふ
Tsuつ
 
3. THANH ĐIỆU
Thanh
Sắc
Huyền
Hỏi
Ngã
Nặng
Dấu
a/し
e/ふ
i/ら
o/さ
u/じ
 
 
 

congdantoancau@mail.com       

  • chat
  • Messenger
  • yahoo
  • ola
  • discord
  • skype
  • zalo
  • cctalk
  Flag Counter