Learn

The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thứcTìm thấy 2 mục

Danh sách tất cả các bộ phim về Bao Thanh Thiên - 7th June 2019, 14:42

Bao Thanh Thiên (phim truyền hình 1993)


Topics tagged under 2 on Learn Bao%2Bthanh%2Bthien%2B1993
BộSố tậpTên gốcTên chiếu tại Việt Nam
#16 (1-6)鍘美案 (Trát Mỹ án)Xử án Trần Thế Mỹ
#25 (7-11)真假狀元 (Chân giả trạng nguyên)Trạng nguyên thật, trạng nguyên giả
#37 (12-18)狸貓換太子 (Ly miêu hoán thái tử)Ly miêu đánh tráo thái tử
#43 (19-21)雙釘記 (Song đinh ký)Vụ án hai cây đinh
#54 (22-25)探陰山 (Thám Âm sơn)Thám Âm sơn
#64 (26-29)紅花記 (Hồng hoa ký)Vụ án hoa hồng
#75 (30-34)鍘龐昱 (Trảm Bàng Dục)Vụ án Bàng Dục
#89 (35-43)鍘包勉 (Trát Bao Miễn)Vụ án Bao Miễn
#93 (44-46)烏盆記 (Ô bồn ký)Cái chậu sành
#105 (47-51)秋娘 (Thu Nương)Thu Nương
#114 (52-55)鍘王爺 (Trát Vương gia)Vụ án Vương gia
#125 (56-60)古琴怨 (Cổ cầm oán)Nỗi ai oán của cây đàn
#139 (61-69)三擊鼓 (Tam Kích Cổ)Ba hồi trống
#145 (70-74)攣生劫 (Song sinh kiếp)Anh em sinh đôi
#155 (75-79)報恩亭 (Báo Ân Đình)Đình Báo Ân
#165 (80-84)真假女婿 (Chân giả nữ tế)Rể thật rể giả
#174 (85-88)紫金錘 (Tử kim chùy)Tử kim chùy
#189 (89-97)天下第一莊 (Thiên hạ đệ nhất trang)Thiên hạ đệ nhất trang
#195 (98-102)寸草心 (Thốn thảo tâm)Tấm lòng thơm thảo
#208 (103-110)屠龍記 (Đồ long ký)Đồ long ký
#215 (111-115)鴛鴦蝴蝶夢 (Uyên ương hồ điệp mộng)Uyên ương hồ điệp mộng
#226 (116-121)天倫劫 (Thiên luân kiếp)Kiếp Thiên luân
#236 (122-127)孔雀膽 (Khổng tước đảm)Mật khổng tước
#246 (128-133)真假包公 (Chân giả Bao Công)Bao Công thật, Bao Công giả
#256 (134-139)貞節牌坊 (Trinh tiết bài phường)Tấm biển trinh tiết
#265 (140-144)血雲幡傳奇 (Huyết vân phiên truyền kỳ)Huyết vân phiên
#277 (145-151)生死戀 (Sinh tử luyến)Mối tình chung thủy
#286 (152-157)尋親記 (Tầm thân ký)Tìm người thân
#296 (158-163)踏雪尋梅 (Đạp tuyết tầm mai)Đạp tuyết tầm mai
#306 (164-169)青龍珠 (Thanh long châu)Viên ngọc thanh long
#316 (170-175)魚美人 (Ngư mỹ nhân)Người cá
#325 (176-180)狄青 (Địch Thanh)Vụ án Địch Thanh
#337 (181-187)孝子章洛 (Hiếu tử Chương Lạc)Hiếu tử Chương Lạc
#347 (188-194)雷霆怒 (Lôi đình nộ)Cơn giận lôi đình
#357 (195-201)陰陽判 (Âm dương phán)Quẻ bói âm dương
#366 (202-207)九道本 (Cửu đạo bản)Chín bản tấu chương
#376 (208-213)菩薩嶺 (Bồ tát lĩnh)Núi Bồ tát
#386 (214-219)畫中話 (Họa trung thoạiLời trong tranh
#396 (220-225)龐妃有喜 (Bàng phi hữu hỉ)Bàng phi có mang
#406 (226-231)乞丐王孫 (Khất cái vương tôn)Vương tôn ăn mày
#415 (232-236)五鼠鬧東京 (Ngũ thử náo Đông Kinh)Ngũ thử đại náo Đông Kinh

Topics tagged under 2 on Learn Photo-1-1495246549492

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bao_Thanh_Thi%C3%AAn_(phim_truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_1993)

Click xem
Phiên bản tiếng Hoa: https://www.youtube.com/watch?v=Olfd2jMkzqo
Thông tin thêm: https://zh.wikipedia.org/zh/%E5%8C%85%E9%9D%92%E5%A4%A9_(2009%E5%B9%B4%E9%9B%BB%E8%A6%96%E5%8A%87)
Phiên bản tiếng Việt: 
● https://www.youtube.com/channel/UChF2KovhjhcMJDoREMJ9vFQ/playlists
● https://www.dailymotion.com/video/x6122rp

Dorisly

3 Solutions to Convert MP4 to MP3 - 17th January 2017, 17:22

3 Solutions to Convert MP4 to MP3


Dear editor, I am a big fan of Katy Perry and own a number of her MVs in my hard drive. Last week, my prince charming told me that he was recently interested in Katy Perry too and wondered if I could share my MV collection with him. Of course I said yes. Then he gave me his iPod shuffle. Jesus, who the hell would use a music player without a screen in 2014, but he is my prince charming! How could I say no and give back his iPod shuffle to those sparkling eyes? So I just took it and told him I would give back his iPod when I finished transferring. Almighty editor, emergency! Is there any possible way to play those MVs on an iPod shuffle? Or could I convert my MP4 video files to MP3? It would be best if there is a free MP4 to MP3 converter. I would appreciate your valuable help.”

Dear reader, I am sorry to inform you that there is nothing I can do to play a MV on an iPod shuffle since there is no screen at all. However, what I do know is that how to make those music videos playable on iPod shuffle. To achieve it, you need to convert your MP4 video files to MP3 files. In other words, you are in need of a video(MP4) to audio(MP3) converter. Here in this post, I am to share 3 ways to extract audio from MP4 video file and then save as MP3.

Way #1: Convert MP4 to MP3 with Leawo Video Converter

The first way to convert MP4 to MP3 that comes to my mind is making use of Leawo Video Converter , a professional video to audio converter program. It is one of the most popular video converters in the world, supporting more than 180 different formats including MP4, AVI, FLV, MKV, MP3 etc. What is more, it enables you to convert video to audio without any loss in quality, of course including MP4 to MP3 conversion.

Download and install Leawo Video Converter on your computer (Mac users should switch to Mac version of Leawo Video Converter), and then follow the guide below to convert MP4 to MP3.

Guide on how to convert MP4 to MP3 with Leawo Video Converter:

Step 1: Import source MP4 video files

Kick off Leawo Video Converter to enter the main program interface, and click “Add Video” button on the sub-menu to load your source MP4 video files.

Step 2: Set MP3 as output format

Click the drop-down box next to the “Add Photo” button. On the drop-down list, select “Change” option. Then on the popup Profile window, select “MP3″ from “Format” column as output format.
Note: If you need, you could click the “Edit” button on the drop-down profile setting box to adjust detailed audio parameters including audio codec, bit rate, channel and sample rate.

Step 3: Convert MP4 to MP3

Click the big green “Convert” button on the sub-menu bar next to the format setting drop-down box. Then, on the popup sidebar, set output directory. After setting output directory, click the “Convert” button right below. Leawo Video Converter would start to convert MP4 to MP3 immediately.

Way #2: Extract MP3 from MP4 with VLC Media Player

More than a media player, VLC can play the part of a video/audio converter. You can use VLC to extract MP3 from MP4. Therefore VLC can be regarded as an MP4 to MP3 converter, more exactly, a free MP4 to MP3 converter. Check out the following steps to free convert MP4 to MP3 with VLC.

Step 1: Kick off VLC media player to enter the main interface, click “Media” button on the sub-memu, and then click “Convert/Save” button to call out “Open Media” window.

Step 2: On the pop-up window, click “Add…” button to add source MP4 video file. After importing, click the “Convert/Save” button to perform output settings.

Step 3: A “Convert” window will pop up once the “Convert/Save” button is clicked. Select “Audio – MP3” in the “Profile” drop-down box, and click “Browse” to set an output directory.

Step 4: You will be guided into “Save File” window, where you need to select an output folder and rename the output MP3 file. Once you’re done, click Save and you’ll be back to the previous screen.

Step 5: Click “Start” button to extract MP3 from MP4.

Way #3: Extract MP3 from MP4 with FFmpeg

The third solution for converting MP4 to MP3 is making use of FFmpeg. Compared to the first two solutions, this solution is less user-friendly. Download FFmpeg from the official website.

1 . Extract the archive and then enter the resulting folder. Shift+Right-click the bin folder and select Open command window here from the context menu. Alternatively, you can enter the bin folder and type cmd in Explorer’s address bar and it will open a command prompt in that location. Now that you’re in the terminal all you have to do is type the following command: ffmpeg -i mp4path mp3path.
2. After typing, here’s how it should look in the terminal.
3. Click “Enter” on your keyboard to begin extracting process, and once it is done, you will find the resulting mp3 file at your specified location.

Above are three solutions for you to convert MP4 to MP3, or extract MP3 from MP4. You can choose the one that best suits your personal preference. Enjoy!


Về Đầu Trang

Hôm nay: 7th August 2020, 02:22