Mùa hè cũng là lúc loài côn trùng "khát máu" này tung hoành ngang dọc!