Learn

The forum of documents and methods for studying - Lượm lặt kiến thức


  Chữ Việt Nhật (Chữ Nôm Nhật)

  avatar
  congdantoancau

  Tổng số bài gửi : 633
  Tiền xu Ⓑ : 1732
  Được cảm ơn № : 27
  Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 12/05/2014

  Chữ Việt Nhật (Chữ Nôm Nhật) Empty Chữ Việt Nhật (Chữ Nôm Nhật)

  Bài gửi by congdantoancau 24th November 2014, 23:48

  CHỮ VIỆT NHẬT
   
  1. NGUYÊN ÂM
  Đơn
  Việt
  Ă
  Â
  ê
  Ô
  Ơ
  Ư
  Nhật
  Wa/ae わ
  Yu/uu ゆ
  We/ee ゑ
  Wo/oo を
  Yo/ea よ
  Wi/ii ゐ
  Âm Việt mới: ū = ou
   
  Ghép
  Việt
  Ay
  Âu
  Ây
  Ôi
  Ơi
  Ưi
  Ưu
  Uy
  Nhật
  Waiわい
  Yuuゆう
  Yuiゆい
  Woiをい
  Weiゑい
  Wiiゐい
  Wiuゐう
  Uwi/ouiうゐ
   
  Bán nguyên âm
  Việt
  Uyê
  Ươ
  Nhật
  Yaや
  Woaをあ
  Uaうあ
  Uoうお
  Wie ゐえ
  Ioいお
   
   
  2. PHỤ ÂM
  Đơn
  Việt
  C/K/Q
  L
  S
  V
  X
  Nhật
  Ka か
  Ra ら
  Shi し
  Wa/Ba わ/ば
  Sa さ
   
  Ghép
  Việt
  Ch
  Gi
  Ng
  Nh
  Ph
  Th
  Tr
  Nhật
  Chiち
  Jiじ
  Nん
  Nfuんふ
  Fuふ
  Tafuたふ
  Tsuつ
   
  3. THANH ĐIỆU
  Thanh
  Sắc
  Huyền
  Hỏi
  Ngã
  Nặng
  Dấu
  a/し
  e/ふ
  i/ら
  o/さ
  u/じ
   
   
   

  congdantoancau@mail.com       


   Hôm nay: 23rd July 2024, 00:56