The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thức


Lại nói về tiếng Nga trong LaTeX

Share

congdantoancau

Tổng số bài gửi : 624
Tiền xu Ⓑ : 1712
Được cảm ơn № : 25
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 12/05/2014

Lại nói về tiếng Nga trong LaTeX

Bài gửi by congdantoancau on 4th June 2015, 01:03

Giả sử trong một article, book hoặc report các bạn cần nhập vài ký tự tiếng Nga roman, italic, slantic, boldface v.v… thì phải làm thế nào?
Có nhiều cách, ở đây tôi hướng dẫn nhanh như sau:
1. Cách 1: Các bạn có thể nhập các ký tự tiếng Nga, ví dụ copy từ một trang tiếng Nga sang và dán vào văn bản. Chúng tôi đê nghị macro sau đây:
1
2
3
Code:
\newcommand{\Russian}[1]{
  
Code:
{\fontencoding{OT2}\selectfont#1}
  
Code:
}

tất nhiên các bạn phải khai báo
1
2
3
4
5
Code:
\documentclass[12pt]{article}
Code:
\usepackage[utf8]{inputenc}
Code:
\usepackage[T1,OT2]{fontenc}
Code:
\usepackage[vietnam]{babel}
Code:
\usepackage{times}

T1 dùng để xử lý tiếng Việt và OT2 để xử lý tiếng Nga.
2. Cách 2: Các bạn có thể nhập các ký tự tiếng Việt là từ phiên âm của từ tiếng Nga, ví dụ Москва ta đọc là moskva, tất nhiên bạn phải biết đọc tiếng Nga và tham chiếu vào bảng dưới đây.

Xem thêm tại osshcmup wordpress

  • chat
  • Messenger
  • yahoo
  • ola
  • discord
  • skype
  • zalo
  • cctalk
  Flag Counter