Tính năng mới của VMware phiên bản 11.0.0 Build 2305329: