(Mobay) – Bên cạnh sự xuống dốc của thị trường game PC, sự màu mỡ của thì trường game Mobile đã đem lại không ít thay đổi trong cơ cấu thị trường game Nhật Bản.