The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thức


Chuẩn phiên âm quốc tế hiện nay cho tiếng Việt

Share

congdantoancau

Tổng số bài gửi : 624
Tiền xu Ⓑ : 1712
Được cảm ơn № : 25
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 12/05/2014

Chuẩn phiên âm quốc tế hiện nay cho tiếng Việt

Bài gửi by congdantoancau on 3rd September 2014, 20:46

Phiên âm chữ quốc ngữ ==> Phiên âm quốc tế IPA
ao ==> au (Kí hiệu IPA là aw - w là một biến thể của u gọi là bán nguyên âm, đọc vẫn là u chứ không phải là 'vê kép' - chính vì thế nên nếu ghi là u thì ta đỡ phải thêm kí hiệu mới)
au ==> ău (IPA là ăw, ă đọc tương tự như a. IPA gọi là a ngắn)
ay ==> ăi (Kí hiệu IPA là ăj - j là một biến thể của i gọi là bán nguyên âm, đọc vẫn là i chứ không phải là 'di' - chính vì thế nên nếu ghi là ăi thì ta đỡ phải thêm kí hiệu mới)
ây ==> âi (Kí hiệu IPA chữ â khác â quốc ngữ, tuy nhiên vì thầy cũng dùng kí hiệu â khác â quốc ngữ nên chữ â của thầy có thể xem tương đương IPA. Do đó nếu thầy lấy chữ â và i của thầy ghép lại thì chính là cách phiên âm với chuẩn tương đương IPA).
eo ==> eu
ia,iê==>iê(IPA đều được viết là iê đánh vần là i-ê-ia)
ua,uô==>uô(IPA đều được viết là uô đánh vần là u-ô-ua)
ưa,ươ==>ươ(IPA đều được viết là ươ đánh vần là ư-a-ưa)
oa, oă, oe ==> ua, uă, ue
oay ==> uăi
uya ==> uie
uây ==> uâi
uy ==> ... (IPA ghi là wi, vì w chỉ là biến thể của u đọc vẫn là u nên ta có thể ghi lại là ui. Tuy nhiên nó lại trùng với ui, đây là trường hợp ngoại lệ, thầy nên kí hiệu nó như một kí hiệu mới duy nhất chứ không phải do hai kí hiệu hợp thành)

Khantoria

  • chat
  • Messenger
  • yahoo
  • ola
  • discord
  • skype
  • zalo
  • cctalk
  Flag Counter