The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thức


LINK TẢI SÁCH: SÁCH CŨ TRƯỚC 1975 - Giáo khoa, khoa học

Share

Admin

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 1379
Tiền xu Ⓑ : 3544
Được cảm ơn № : 3
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
Đến từ Đến từ : HCMC
Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts
on 6th February 2018, 00:05
Kho sách cũ ấn hành trước 1975 tại miền Nam. Hy vọng các bạn tìm thấy lại nhiều quyển sách giá trị đã thất truyền.
Thi Sĩ Tản Đà (1939):
mediafire.com view/fiqnepktm9i0l27/ThiSi-TanDa%281939%29.pdf
Cứu thương:
mediafire.com view/jywpqr4y61hfyuy/Cuu-Thuong%281965%29.pdf
Sư Phạm lý thuyết:
mediafire.com view/2fswksofz6rycwd/Supham-LyThuyet%281968%29.pdf
Sư phạm thực hành:
mediafire.com view/aj08hrwbn2u393k/SuPham-ThucHanh.pdf

Giáo dục cộng đồng (1971):
mediafire.com view/2p8v0ck4cjv3262/Giaoduc-congdong%281971%29.pdf
Giáo dục nhi đồng:
mediafire.com view/87nly2j0nxbnmnb/Giaoduc-NhiDong%281970%29.pdf
Cảm nang người vợ hiền (bà Tùng Long):
mediafire.com view/995nqofjc53t205/sach-Nguoivohien.pdf
Lao Trung lãnh vận:
mediafire.com view/g22l0dqckgbmag4/TranvanHuong_LaoTrungLanhVan.pdf
Tổng hợp sách xạo:
mediafire.com download/2yx62158tej3o57/Tonghop-Sach-xao.rar
Tiểu Phi Lạc náo Saigon (Hồ Hữu Tường) – 2 cuốn:
mediafire.com download/gdfvfvg63xr5mdh/sach-Philacdainao-SG.rar
Quân sử quyển 3: (3 phần)
mediafire.com view/dvgct44l8acmztl/Quansu-III-phan-1.pdf
mediafire.com view/ce1qddm8r94io3z/Quansu-III-phan-2.pdf
mediafire.com view/btaitm6rg66zd24/Quansu-III-phan-3+mucluc.pdf
Đại Việt quốc thư:
mediafire.com view/mydutey11xq8jym/Dai-Viet-Quoc-Thu.pdf
Kim Nhật – Bóng tối đi qua:
mediafire.com view/dn1us9eo5k6cc8c/KimNhat-Bong-toi-di-qua.pdf
Việt Nam Máu lửa (Nghiêm kế Tổ):
mediafire.com view/0b63l8utyj3ki41/NghiemKeTo-VNmaulua.pdf
Thiên đường Mù:
mediafire.com view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf
Convoi 42:
mediafire.com view/xkn2826m403pn85/Bergot-Convoi-42.pdf
Cuộc chiến Đông dương của tôi:
mediafire.com download/d9qj5w3kpt8aiw4/Bigeard-Ma-Guerre-Indochine.rar
Nữ thiên thần ở DBP:
mediafire.com download/a3df1g66d7iz8b4/Genvieve-de-Galard-DBP.rar
Những lá thư từ DBP (trích):
mediafire.com view/lu1becqqhccdrbf/lettres-de-DBP-_new_.pdf
J’etais Médecin a DBP: 
mediafire.com download/i6xc0fszubd9kjo/Grauwin-Medecin-a-DBP.rar
Trại Trâu (Parc aux buffles):
mediafire.com view/dt6ykmjoeoxqep1/Le_Parc_au_Buffles%28dich%29.docx
Seulement Medecin (Grauwin):
mediafire.com download/yxpyfwhvvji9wyg/Grauwin-Seulement+M%C3%A9decin.rar
Đức tự chủ:
mediafire.com view/9njy7qn3n94un1v/Sach-Duc-Tu-Chu.pdf
Sử liệu Phù Nam:
mediafire.com download/xia0zlsv00q0z7p/sach-Sulieu-PhuNam.rar
Thôi Thực Ký Văn: 
mediafire.com download/dkzlpgu6uf7bt4d/Sach-ThoiThuc-KyVan%28TruongQuocDung%29.rar
SG năm xưa
mediafire.com download/f2923h2fplzilfy/Sach-Saigon-nam-xua.rar
Phan Đình Phùng
mediafire.com download/sudqi5ircl9mwmv/sach-PhanDinhPhung.rar
Vua Hàm Nghi:
mediafire.com view/zblztkcr8byq029/Sach-Vua-HamNghi.pdf
Lương Ngọc Quyến
mediafire.com view/c2b9vb6hzghl26y/sach-LuongNgocQuyen%28TanViet%29.pdf
Ngô vương quyền: 
mediafire.com download/kb1tzwg8cjduel8/sach-NgoVuongQuyen.rar
Người thầy thuốc (1938):
mediafire.com view/cgxzrngox4vngth/sach-Nguoithaythuoc%28ThanhChau-1938%29.pdf
Sách của Duyên Anh:
mediafire.com download/zc9lil9ml9z0slu/DuyenAnh-Sach.rar

SÁCH GIÁO KHOA THỜI VNCH:

Em bé tôi 
mediafire.com view/157f4nsuwmtptg4/SGK-embetoi.pdf
Em tập tính tốt :
mediafire.com view/rhpn03t0614rno3/sach-EmTapTinhTot.pdf
Quốc Sử lớp 3:
mediafire.com download/deq2agqg5zt0hfh/sach-QuocSu-lop-3.rar
Quốc sử lớp nhì: (3 phần)
mediafire.com view/29f1gxi1pj4k69p/Quocsu-lop-nhi-1.pdf
mediafire.com view/oclrsyc72yqt7qp/Quocsu-lop-nhi-2.pdf
mediafire.com view/u952ho69xf4s50y/Quocsu-lop-nhi-3.pdf
Quốc Sử lớp nhất:
mediafire.com download/b0xfimf989pim3c/Quocsu-Lop-Nhat-1%262.rar
Địa lý lớp 3 và khoa học lớp 4: 
mediafire.com download/7ld7biv5g7yb2py/dialy-lop3%2BKhoahoc-lop4.rar
Việt sử lớp đệ nhất 
mediafire.com view/jgc3qdvfk3cam18/Sach-VietSu%28lop-de-Nhat%29-1960-61.pdf
Toán pháp lớp Nhì:
mediafire.com view/9d00436cbzgi5uv/Toan-Phap-Lop-Nhi-1.pdf
Học vần lớp 5:
mediafire.com view/5zxq1517e0fpzkc/Em-hoc-van-lop-5.pdf
Nguyệt san tiểu học (1961-1962) tháng 11-1961:
mediafire.com download/bc22bqnigca76pv/NguyetSan-TieuHoc-%28Nov-1961%29-nienkhoa-61-62.pdf
Quốc văn lớp 3 (1951):
mediafire.com view/66iaglemfiiqb2s/Quoc-van-lop-3%281951%29.pdf
Luận văn lớp 5:
mediafire.com view/ujgf8rfvr8xo95v/Luanvan-lop-5-%28LuaViet-CanhHong%29.pdf
Em học Việt Ngữ lớp Tư:
mediafire.com download/9xp1zh6vmnn1dum/Em-hoc-Viet-Ngu-lop-Tu.rar
Tập đọc lớp 4:
mediafire.com view/5598hus1ggbu0cm/Tapdoc-lop-4-%28nam-1969%29-new.pdf
Tân Việt Văn lớp Nhứt (1967):
mediafire.com view/d294p4nvayu5srq/T%C3%A2nVietVan-lop-Nhut%281967%29.pdf
Tân Việt Văn lớp Bốn (1`974)
mediafire.com view/e3ev5233vuvbj6j/TanVietVan-lop-4%281974%29.pdf
Tân Việt Văn lớp Tư (1967):
mediafire.com view/rvrjs74eciwfjbj/TanVietVan-lop-Tu-%281967%29.pdf
Địa lý lớp Nhứt:
mediafire.com view/yzfzhhia20cysnd/Dialy-lopNhat%28%281966%29.pdf
Phòng ngừa bệnh tật (lớp nhứt):
mediafire.com view/qf4sda69ja4bjd3/PhongNgua-BenhTat-lop-Nhut.pdf
Toán lớp 3:
mediafire.com view/p7wxm78ixg8hetg/Toan-lop-3-%281965%29.pdf
Bài học giản yếu lớp 2:
mediafire.com view/h63ki4q01537y8d/Baihoc-gianyeu-lop-2-%281972%29.pdf
Bài học giản yếu lớp 4 (1973):
mediafire.com view/4j0akk56142t5fb/Baihoc-gianyeu-lop-4%281973%29.pdf
Quốc văn toàn tập lớp 5 (1959):
mediafire.com view/n7jzy5lxcb1bczc/Quocvan-toan-tap-1958.pdf
Quốc văn toàn thư (thiếu mấy trang)
mediafire.com view/5aidydsa7a85hok/Quocvan-toanthu-%28thieu-vai-trang%29.pdf
Việt Ngữ lớp 5 (1971):
mediafire.com view/o0gdd4o0o8r7cyp/Vietngu-lop-5-%281971%29.pdf
Công dân giáo dục lớp 12 (1974):
mediafire.com view/r9w4vppjcdxhbbx/CongDan-Giaoduc-lop-12-%281974%29.pdf
Việt Văn toàn thư lớp 3 (1970):
mediafire.com view/yzm7ki3x1daem61/VietVan-ToanThu-%281970%29.pdf
8 môn học yếu lược (1972)
mediafire.com view/cdmj4c93qwq3lh5/8-mon-Yeuluoc-lop-5-%281972%29.pdf
Phát thanh học đường (1966):
mediafire.com view/9bsrqv3cirjo8et/Phathanhhocduong-1966.pdf
Luân lý chức nghiệp (1971):
mediafire.com view/fuxpb9unbp7ld0n/Luanly-Chucnghiep-1971.pdf
Giáo dục học (Thượng tọa Thích Nguyên Hồng)-dánh cho sinh viên đại học Vạn Hạnh:
mediafire.com view/ka2dd23bssulc91/Giaoduchoc-ThichNguyenHong.pdf
Luận đề công dân giáo dục (1960)
mediafire.com view/73138dtuy8gigz5/Luande-CongDangiaoduc.pdf
Địa lý lớp Nhì (1966):
mediafire.com view/dydi276ub820icl/Dialiy-lopNhi-1966.pdf
Dưới mái học đường (1970):
mediafire.com view/7xcal1hmje8jc9s/Duoi-Mai-Hoc-Duong%281970%29.pdf
Sổ tay hướng đạo:
mediafire.com view/decayc9y6vxx71n/Sotayhuongdao-tansinh-&-Hang-Nhi.pdf
Báo Khoa học Huyền Bí:
mediafire.com download/s2uf6w48wif9b49/Bao-KHHB%28all%291.rar
mediafire.com download/hqf5p57bq3zzpu2/Bao-KHHB%28all%292.rar
mediafire.com download/bz2iwiox4tx623p/Bao-KHHB%28all%293.rar
mediafire.com download/rak7tp5tfm8cmu6/Bao-KHHB%28all%294.rar
mediafire.com download/fmx08pss13epag7/Bao-KHHB%28all%295.rar
mediafire.com download/786h6y08868y26a/Bao-KHHB%28all%296.rar
mediafire.com download/xd0576rd5di73mi/Bao-KHHB%28all%297.rar
mediafire.com download/8zh7o9gahn7375i/Bao-KHHB%28all%298.rar
(Nguyễn Vỹ) Những người đàn bà lứng danh lịch sử:
mediafire.com view/ln9hk2eme64o98t/%28NguyenVy%29Nhung-danba-lungdanh-licsu.pdf
Thi tù tùng thoại (Huỳnh Thúc Kháng):
mediafire.com view/c32a47rux7muyiy/HunhThucKhang-ThituTungthoai.pdf
Sự thật quan hệ VN-TQ:
mediafire.com view/gghrb4368uo4336/suthat-quanhe-VN-TQ.pdf
Thiên đường mù (Dương Thu Hương):
mediafire.com view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf
Thần Hổ (chuyên ma)-Tchya:
mediafire.com view/848939c90w8bcq5/Tchya-Than-Ho.pdf
Tự điển quân sự:
mediafire.com view/8o6hw55iz3rf66r/Tudien-Quansu-1.pdf
Tự điền quân sự Việt-Pháp-Mỹ:
mediafire.com view/78dtb5gppyn3z27/Tudien-quansu-VietPhapMy.pdf
Nude photography – the art and the craft:
mediafire.com view/gr7dghdsg6gulhl/Nude_Photography_-_The_Art_and_the_Craft1.pdf
Quốc văn lớp 12 (1974):
mediafire.com view/6ibpfzbcr9lxf9o/Quocvan-lop-12%281974%29.pdf
Giữ gìn sức khỏe lớp năm:
mediafire.com view/ms89mc6cjsrjaw0/GiuGinSucKhoe-lop-5.pdf
Thủ công lớp Nhì-Nhất:
mediafire.com view/ihavu42aaqol2k1/ThuCong-lop-Nhi&Nhat.pdf
Đời một tổng thống:
mediafire.com view/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf
Thi vào lớp 6 (1971):
mediafire.com view/mnmqzrn2b5qxepj/Thi-vao-lop-6%281971%29.pdf
Giáo dục công dân lớp 11 (1969):
mediafire.com view/x0m5royi9l7xk95/GiaducCongDan-lop-11-%281969%29.pdf
Tập làm văn lớp 5 (1971):
mediafire.com view/bbdi9481p9j8bmq/Taplamvan-lop-5-%281971%29.pdf
Toán pháp lớp 5 (nhà xuất bản Lửa Việt – 1972):
mediafire.com view/dkstb94id2ctxv3/Toanphap-lop-5-(LuaViet)-1972.pdf
Tâm lý học lớp 12ABCD (1967):
mediafire.com view/w6atnj9j7aje3hy/Tamlyhoc-12ABCD-1967.pdf
Chính trị phổ thông (niên khóa 65-66):
mediafire.com view/ejedfr2hjh1147s/Chinhtri-phothong-1965-1966.pdf
Quốc văn tân biên lớp 5 (1971):
mediafire.com view/siso22999ocud9y/Quocvan-Tanbien-%281971%29.pdf
Kỹ thuật tuyên truyền chính trị:
mediafire.com view/7r9n738p55mxqa9/Kythuat-tuyentruyen-chinhtri-1969.pdf
Lịch sử VN và thế giới (lớp đệ tứ – 1959):
mediafire.com view/v6bfg2dufwpj1zl/Lichsu-VN-thegioi%28lop-deTu-1959%29.pdf
Minh Tâm Bửu Giám (1968):
mediafire.com view/aim5k4895c8a64f/MinhTamBuuGiam-1968.pdf
Đông lai bác nghị (1973)
mediafire.com view/h7omam8a42rhoct/DongLaiBacNghi-1973.pdf
Sử địa lớp đệ Nhất (1969):
mediafire.com view/h3ve25fvaec6ysp/SuDia-lopDeNhat-1969.pdf
Sách xạo: Những hòang đố không ngai (1983):
mediafire.com view/bfd6qb2nsoo9p93/sachxao-Hoangdekhongngai.pdf
Việt văn đệ Nhị (1953) – mất bìa.
mediafire.com view/x5jork77588fzr1/VietVan-deNhi-1953.pdf
Hình học không gian lớp 11 ban A (1965):
mediafire.com view/5f9l02ep2mjk9sb/Hinhhockhonggian-11A%281965%29.pdf
Đại số học lớp 11 ban A (1965):
mediafire.com view/9262631w3oshf4i/Daiso-11A%281965%29.pdf
Vạn vật học đệ nhị (1969)
mediafire.com view/a1w5bovji3w7045/VanVathoc-deNhi-1969.pdf
Đời một tổng thống Ngô Đình Diệm:
mediafire.com download/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf
Thể dục bậc tiểu học (1968)
mediafire.com view/nggzixvvjnf3m4i/Theduc-tieuhoc-1968.pdf
Bài học giản yếu lớp 3 (1971):
mediafire.com view/f98ud747wsyf7c0/Baihoc-giangyeu-lop-3-(1971).pdf
Quốc văn lớp 5 – Lửa Việt (1974):
mediafire.com view/rzrieq1fajd175v/QuocVan-lop5-LuaViet%281974%29.pdf
Quốc văn tân biên lớp 5 (1972):
mediafire.com view/86ow4la42zpvlgx/Quocvan-Tanbien%281972%29.pdf
Quốc văn tân biên lớp 3 (1972):
mediafire.com view/b1sj51r1lvbhk5d/Quocvan-tanbien-lop3(1972).pdf
Hồi ký 41 năm làm báo (Hồ Hữu Tường):
mediafire.com view/j2x5cn8zvlphe17/%28HoHuuTuong%29-40-nam-lambao.pdf
Việt Văn Tân Tập lớp Nhì (1964):
mediafire.com view/tqatkj77qq6ja74/VietVan-TanTap-lop-Nhi-1964.pdf
Đức Thầy còn hay mất ?
mediafire.com view/zpvqlgf3u2rkmrs/Ducthay-con-hay-mat.pdf
Việt Ngữ Tân Thư (phần giáo viên) -1962:
mediafire.com view/1j1v1kobj8osmo8/VietNgu-TanThu-lop-5-%28phan-Giaovien%29-1962.pdf
Tóm lược Đức Dục, Sử Địa, Vệ sinh lớp hai – 1972:
mediafire.com view/wcc39zy1a740xpb/Tomluoc-Ducduc-SuDia-vesinh-lop-Nhi-1972.pdf
Đêm Bướm Ma (tuyển truyện ma Việt Nam):
mediafire.com view/7jse2larlm4izy3/DemBuomMa-complete.pdf
Tân Việt ngữ lớp hai (1974):
mediafire.com view/nzwojvx5tftqavw/TanVietNgu-lop-2-%281974%29.pdf
Em tìm hiểu khoa học lớp 3 (1971):
mediafire.com download/1phyjk4quqr8lhu/EmTimHieuKhoahoc-lop-3%281971%29.pdf
Em hoc tóan lớp Tư (1965)
mediafire.com download/8i8e1eax5adoh98/Emhoctoan-lop-Tu%281965%29.pdf
Tiểu học Nguyệt san (1956):
mediafire.com download/a56kf0y58vy663y/Tieuhoc-Nguyetsan-1956.pdf
Đức Dục lớp Nhì (1969)
mediafire.com download/y8aa3n2ayrkqise/DucDuc-lop-Nhi-%281969%29.pdf
Việt Ngữ Tân Thư lớp Tư (1965)
mediafire.com download/so3tug7svcyg8pg/VietNgu-TanThu-Lop-Tu%281965%29.pdf
Khéo tay thủ công lớp 3-4-5 (1966):
mediafire.com download/5fblb3tugh50h11/Kheotay-Thucong-lop-3-4-5%281966%29.pdf
Quốc văn tòan thư lớp 3:
mediafire.com download/drsd5cz147v2llj/QuocVan-toanthu-lop3.pdf
Toán pháp lớp 5 (1970)-scan lại:
mediafire.com view/a2odarra6dxv8ls/ToanPhap-lop-5-(1970-rescan).pdf
Quốc sử lớp Nhứt (1968)-scan lại:
mediafire.com view/dk2y6lcsxcqglh3/QuocSu-lop-Nhut%281968%29-rescan.pdf
Liên đoàn vận tải VN, đại hội toàn quốc kỳ VI, ba năm hoạt động 69-72:
mediafire.com view/fv8ksu3o2yiolx6/Liendoanvantai-69-72.pdf
Đồng Quê (Phi Vân) -1957
mediafire.com download/1484q4m18q86snd/Dongque-PhiVan-1957.pdf
Em yêu khoa học lớp 5 (1965):
mediafire.com download/vad5rpwgd9c4b2x/Emtimhieukhoahoc-lop5%281965%29.pdf
Vệ sinh lớp 4 (1961)
mediafire.com download/is3hjk5ecoisdsz/Vesinh-lop-4%281961%29.pdf
Em tìm hiểu khoa học lớp Nhứt (1966):
mediafire.com download/sy3amo5o69vuo6g/TimhieuKH-lopNhat-1966-L.pdf
Em tập tính tốt lớp Tư (1968):
mediafire.com download/c5m9ueer1k8165r/Emtaptinhtot-lop-Tu%281968%29.pdf
Em tìm hiểu khoa học lớp nhì (1966):
mediafire.com download/voa1dscom0778ux/EmtinhieuKhoahoclopNhi-1966.pdf
Quốc văn lớp 12 (1974):
mediafire.com download/6ev4c1b41u7dahi/Quocvan-12ABCD-%281974%29.pdf
Sách Trăm Hoa: Chiếc Bình Sứ Tàu:
mediafire.com download/q5976vpi02ec9ws/Tramhoa-ChiecbinhsuTau-2%281971%29.pdf
Sách Trăm Hoa: Khu rừng hoang vu:
mediafire.com download/rhxn5y328ktb7nw/Tramhoa-Khurunghoangvu-1972.pdf
Việt Thi (1949)-NXB Tân Việt:
mediafire.com download/svllp4576hb4sp0/Viet-Thi-1949-%28TanViet%29.pdf
Tục ngữ phong dao (Nguyễn Văn Ngọc) ( 4 links):
mediafire.com download/zw9wh3rvgv9r5rd/TucnguPhongDao%281928%29-1.pdf
mediafire.com download/4y83tmazpc9xt64/TucnguPhongDao%281928%29-2.pdf
mediafire.com download/90eq4ydb39idtmj/TucnguPhongDao%281928%29-3.pdf
mediafire.com download/m1sewsw6k110179/TucnguPhongDao%281928%29-4.pdf
Thơ ca châm biếm và trào lộng Vn (Hòang Trọng Thược)- 1969:
mediafire.com download/h4fs4mhui0wdfzs/Tho-Traolong-VN-1969.pdf
Thi văn quốc cấm thời Pháp thuộc (1968):
mediafire.com download/69hnc7fyjzypuz9/ThiVanQuocCam-1.pdf
mediafire.com download/a7qp6fm1sc7y8ld/ThiVanQuocCam-2.pdf
mediafire.com download/crqjv5pro1frmbl/ThiVanQuocCam-3.pdf
Việt Sử lớp Đệ Nhất -(1961) – bản scan lại:
mediafire.com download/kkgtoewggdd53mv/VietSu-12-%281961%29.pdf
Tự điển thành ngữ điển tích- Diên Hương (1949):
mediafire.com download/x4zzcdw0ntvvzvu/Tudien-Thanhngu-dientich-1.pdf
mediafire.com download/5hhhy7et10klrrd/Tudien-Thanhngu-dientich-2.pdf
Cẫm nang sinh tồn (SAS Survival guide):
mediafire.com download/psjd1njq9h34b5p/SAS-SURVIVAL-Guide.pdf
Quốc văn toàn thư lớp 5 (1964):
mediafire.com download/cn40ia7wsloqgvg/Quocvan-toanthu-lop5%281964%29.pdf
Quốc văn toàn bộ lớp tư (1964):
mediafire.com view/r9v2sjcacotcfu9/Quocvan-toanbo-lop-Tu%281964%29.pdf
Đường Thi (Trần Trọng Kim) – 1950:
mediafire.com download/s81qxo149579rtn/DuongThi-TranTrongKim%281950%29.pdf
Việt văn toàn thư lớp 2 (1970):
mediafire.com view/i26lnxgchhst12r/Vietvan-toanthu-lop-2%281970%29.pdf
Quốc văn lớp 3 (1969):
mediafire.com download/pltay7tcq98nev9/QuocVan-lop3-1969.pdf
Điện lực VN:
mediafire.com download/qlhxw5815mblofw/Dienluc-VN-1964.pdf
Báo xưa: Triển vọng (chương trình Apollo và hiệp định Paris):
mediafire.com download/wwebp0kr5cwhh7o/baoxua-Trienvong-Apollo-17.pdf
Thần tích Đức Thánh Trần:
mediafire.com download/1t3wngkn6iigakr/Thantich-DucThanhTran-1963.pdf
Lược khảo văn học quyển 1 (1963)
mediafire.com view/yr1fyb1r8dhqn1t/LuocKhao-VanHoc-1%281963%29.pdf
Dưới mái học đường (1955):
mediafire.com download/nc838prp4oojc31/Duoimaihocduong%281955%29.pdf
Những bài luận thi tiểu học và đệ thất (1967):
mediafire.com download/s07529msl61u840/Nhung-Bailuan-thi-tieuhoc-deThat-1967.pdf
Việt luận lớp Nhứt (1966):
mediafire.com download/d35jdf0ojw20ibc/VietLuan-lop-Nhut-1966.pdf
Em tập tính tốt (1966):
mediafire.com download/cxol9qxvfa6xw3x/Emtaptinhtot-lop-Nhi%281966%29.pdf
Quốc văn lớp nhứt (quyển 1) – 1957:
mediafire.com download/a5ur1ez04kng9br/QuocVan-lop-Nhut%28q1%29-1957.pdf
35 năm miền nam ca hát – 1981 (sách nhạc đỏ):
mediafire.com download/b4ca9bbcebzgrgv/35-nam-mienNam-cahat%281981%29.pdf
Di thảo Nguyễn Trường Tộ:
mediafire.com download/jdwqz1zmccabhuf/Di+th%E1%BA%A3o+Nguy%E1%BB%85n+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+T%E1%BB%99.docx
Sách xạo: VH miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy:
mediafire.com download/5e958xs2eust8u8/VH-VanNghe-MN-duoi-chedo-MyNguy-1977.pdf
Sách xạo: Vóng quanh Saigon (1975):
mediafire.com download/f69491b1b18739d/Sachxao-Vongquanh-SG-1975.pdf
Sách xạo: Những hoàng đế không ngai (1983)
mediafire.com download/bfd6qb2nsoo9p93/sachxao-Hoangdekhongngai.pdf
Tập làm văn lớp nhì 1967:
mediafire.com download/17n66s3g9s8rofj/Taplamvan-lop-Nhi-1967.pdf
Khoa học thường thức lớp nhì (1951):
mediafire.com download/2qgib4gn73x5g59/Khoahocthuongthuc-lop-Nhi-1951.pdf
Quốc văn lớp 6 (1974):
mediafire.com download/6lbw2r2rorx8r55/Quocvan-lop6-1974.pdf
Tập làm văn lớp 3 (1964):
mediafire.com download/5uf38jdxux5flua/Taplamvan-lop3-1964.pdf
670 bài tóan đố lớp Nhứt luyện thi vào đệ thất:
mediafire.com download/x39mq2o10ab61c4/670-toando-lop-Nhut-luyenthi-dethat.pdf
Ngữ vựng lớp 3 (1952):
mediafire.com download/vay8xzt232i6gt8/Nguvung-lop-3-%281952%29.pdf
Saigon sans la France (gốc tiếng Pháp):
mediafire.com download/67t6qhdipdtqvyy/Saigon-sans-la-France-1949.pdf
Bút chiến Phan Văn Trị-Tôn Thọ Tường:
mediafire.com download/cbkv7i05qn4rjsh/Butchien-PVTri-TTTuong%28SongMoi%29.pdf
Vạn vật học lớp 9 (1970):
mediafire.com download/c75fybowwpge9jj/VanVathoc-lop9%281970%29.pdf
Enstein (Nguyễn Hiến Lê – 1972):
mediafire.com download/xq8gokc9e37uv68/Einstein-NgHienLe-1972.pdf
Quốc văn lớp nhứt quyển 1 (1957):
mediafire.com download/n9485iduzur6moc/Quocvan-lopNhut-quyen-1%281957%29.pdf
Phan Bội Châu:
mediafire.com download/tl5o9iy183o90b2/PhanBoiChau-TanViet-1956.pdf
————————–
Nguồn: FB Lê Nhân Đức
Chia sẻ bởi: lanvy.me
    Flag Counter