VSDC Free Video Editor là một miễn phí nhưng cho phép bạn chỉnh sửa tất cả các định dạng video phổ biến mà không có bất kỳ hạn chế.